EVOLUTIE WILTON-F IJ ENOORD-SCHIEDAM ORGAAN VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN NIEUWS 1 prijs van het te leve ren object zo laag mo gelijk te houden. Op de bijgaande foto ziet men duidelijk het ruime werkplatform, beveiligd door een ste vig hekwerk. De roerkoppeling is van alle kanten bereik baar. Men kan van het ge heel een goede indruk krijgen als men de grootte van de twee ar beiders vergelijkt met het gehele gevaarte. Wij ontvingen deze foto met de erbij beho rende gegevens van onze afdeling Repara tie ter publicatie in het W.F.-Nieuws. Redactie. In het maartnummer van 1956 werd een foto en een korte beschrij ving opgenomen van de hydraulisch verstelbare stellingen, bestemd voor het werken aan scheepsschroeven. Op het gehele techni sche gebied is evolutie niet van de lucht en ruim een jaar na het ingebruiknemen van genoemde stellingen zijn er weer andere - en betere - op onze werf in bedrijf. Deze zijn van een ho ger type om nog ge makkelijker, sneller en veiliger aan de koppe lingen van roeren te kunnen werken. En zo wordt de outillage van het bedrijf gestadig verbeterd om de kost-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 3