IETS anöeRS DM anders (J||) NIEUWS 12 gevers en afnemers, door leveranciers, door de aandeelhouders en allerlei instanties en organi saties waarmede het bedrijf te maken heeft. Van de indruk, welke dit bekijken achter laat, kan veel afhangen. En nu wilde ik aan u, lezer, naar aanleiding van hetgeen er boven dit artikeltje staat: Wel vaart, Verantwoordelijkheid en Veiligheid, enige vragen ter overdenking voorleggen: Ten eerste: Leidt onze welvaart tot een gezapigheid? Of gaan we lijden aan welvaartsverzadiging? Ten tweede: Lijdt ons verantwoordelijkheidsgevoel onder deze welvaart en gaan we het dus wel geloven? Ten derde: Is u ook van mening, dat dan de veiligheid in het gedrang komt? F. S. Als groot Schiedams bedrijf zijn wij feitelijk verplicht om over de jaarlijkse kermis eens wat te publiceren in het W.F.-Nieuws. Met genoegen hebben wij - de Redactie - ons van deze plicht gekweten en u ziet hier het resultaat: een tweetal foto's. Of de fotograaf vooraf nog daadwerkelijk aan de feestvreug de had meegedaan is ons onbekend. Zeer ver moedelijk niet, want de foto's zijn prachtig Vooral die staalconstructie is een juweeltje. Al op jonge leeftijd wil de mens blijk baar al „de hoogte" in! Dat echter „groten" ook nog graag willen meedoen, blijkt uit het tariefbord: per rit 25 cent, kinderen 15 cent. Blijkbaar genieten dus groten voor 10 cent meer dan kleinen, wat voor ons nog steeds een raadsel is. De tweede foto is een nog meer besliste po ging tot heelalvlucht, hoewel de belangstel ling „op de aarde" nog zeer groot is. Hulde voor de pioniers, die in duizelingwekkende vaart door de ruimte worden geslingerd. Dat velen van hen zich daarbij lieten gezelschap houden door vrouwelijke passagiers is begrij pelijk; wat moet men tenslotte op de maan of Mars doen zonder een lieftallige reisgenote. De jaarlijkse kermis is niet alleen voor de Schiedammers een prettige ontspanning, maar er komen ook altijd veel „buitenlanders" nl. Vlaardingers, Rotterdammers, Kethelaren en inwoners uit andere omliggende steden. Met hetzelfde plezier waarmede Schiedam kermis vierde, hebben wij voor dit feest gaarne enige plaatsruimte afgestaan. Tot het benoemen van een vaste kermisver- slaggever en -fotograaf kan het echter heus niet komen. Vliegen is goedkoper dan u denkt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 14