EEN SCHEEPJE IN DE HAVEN LANDT, NIEUWS SB EE ffl J/"*;-/'/-o door Marin'us Schroevers Een scheepje in de haven landtdat school liedje ken je misschien wel. We gaan hier ook eens over een scheepje praten. Nou scheep je, dat is niet goed gezegd. Want we gaan praten over de „Graveland" en dat is een verschrikkelijk grote boot. Vijftien huizen op een rij, zo lang is ongeveer de „Graveland" en een grote, zware motor beweegt hem voort. Niet maar een klein eindje van Amsterdam naar Haarlem of zo, o neen, veel verder. De hele wereld over. Dwars over de Atlantische Oceaan. Weet je waar je terecht komt, als je met een zeeschip de Atlantische Oceaan over steekt? In Amerika, precies. In het Noorden ligt Noord-Amerika. Dan komt er een smal strookje en daaronder ligt Zuid-Amerika. Eén van de landen van Zuid-Amerika heet Brazilië en daar komt de „Graveland" van daan. Tweehonderd en vijftig zakken koffie heeft ze bijvoorbeeld aan boord. Want in Brazilië zijn uitgestrekte koffieplantages en de Europeanen, de mensen dus, die in Europa wonen, vinden die Zuid-Amerikaanse koffie heel erg lekker. Tweehonderd en vijftig zak ken met koffie: hoeveel kopjes zouden dat zijn? Ik weet het niet precies. Maar vast en zeker meer dan een miljoen. De „Graveland" is van Brazilië naar Neder land gestoomd. Nu ligt ze voor de pieren van IJmuiden. Ze mag niet zo maar naar binnen, want dan zou het wel eens verkeerd kunnen gaan. Weet je waarom? Omdat lang niet ie dereen weet hoe je precies naar binnen moet varen zonder brokken te maken. De kapitein van de „Graveland" weet het wèl hoor, want iedere maand komt hij met zijn schip uit Zuid- Amerika naar IJmuiden om dan verder door het Noordzeekanaal de reis voort te zetten naar Amsterdam. Maar ja. regel is nu eenmaal regel. En daarom moet ieder schip, dat bij IJmuiden naar binnen wil een loods aan boord nemen. Weet je wat een loods is? Een man, die de vaargeul op zijn duimpje kent. Met een klein bootje vaart hij naar de grote sche pen en begeeft zich aan boord en ieder schip loodst hij veilig naar binnen. Want denk maar niet, dat je zó maar naar Am sterdam kunt varen, als je van Brazilië komt! Bij IJmuiden moet je eerst nog sluizen pas seren. De grootste zeesluizen van de wereld, wist je dat? De kolk tussen beide sluisdeuren is 400 meter lang en omdat er eigenlijk geen enkel schip veel langer is dan 300 meter, kun nen alle schepen zonder moeite door de slui zen heen en dan het Noordzeekanaal op naar Amsterdam. Weet je eigenlijk wel waarom sluizen nodig zijn? Wel, kijk maar eens naar het plaatje, dat de tekenaar je heeft voorgetoverd. Het water rechts in het kanaal staat veel hoger dan het water links. Nu gaat men het water tussen de sluizen op dezelfde hoogte brengen als het water links. Dat gebeurt doodgewoon door de linkersluisdeur open te draaien. Als dat gebeurd is, kan een wachtend schip binnenvaren. Achter het schip wordt de deur weer netjes gesloten. En wat nu? Let op, want nu gaat het gebeuren. 14

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 16