HET GELEENDE PIJPJE door Jean Dulieu Paulus was heel erg in de put, want zijn pijpje was zoek! Overal •- had hij al gezocht, tot zelfs in de bloempotjes en tussen zijn bedde- lakentje. Hij had de broodtrommel nagekeken en alle pannen, hij "N had de suikerpot leeggegooid en alle vloerkleedjes opgetild. Maar 6 \~L I het pijpje was en bleef weg! y Verslagen was Paulus tenslotte y' in een hoekje gaan zitten. „Ik voel me geen halve kabouter zo zonder pijp," zuchtte hij. Bo- vendien was liij aan dit pijpje indertijd persoonlijk van %jjl& v^-fA Sint Nicolaas had gekregen. Hij JsP'? kon nu wel een nieuw pijpje 5 gaan maken, maar dat zou toch nooit zijn mooie Sinterklaas pijpje kunnen vervangen. Met een mistroostig gezicht stond Paulus op en stapte het bos in. Hij wandelde zó maar een beetje rond en zag er heel zor gelijk uit. Maar toen opeens ontdekte Paulus dikke rook wolken en meteen kreeg hij een verschrikkelijke lucht in zijn neus. „Oei," zei Paulus, „daar brandt iets!" Hij struikel de bijna over zijn eigen beentjes, zo'n haast had hij om bij de brand te komen. En wat zag hij toen? Gregorius, hele maal wit om zijn neus, de tong uit de mond en het pijpje van Paulus in zijn poot! En de vijf kleine dasjes, groen van narigheid en ieder met een kastanjepijpje. Een stank dat er uit die zes pijpjes kwam! „Gregorius!" riep Paulus ont daan, „wat doen jullie in vredesnaam?" „Wij leren rook pijpen," verklaarde Gregorius met flauwe stem. Paulus keek eens naar de vijf zieke dasjes en naar Gregorius, die er al even belabberd uitzag en toen kostte het hem opeens grote moeite om zijn lachen te bedwingen. „Smaakt het lekker, Gregorius?" vroeg Paulus. „Bah nee!" zei Gregorius uit de grond van zijn hart, „Ik denk dat het stro te nat was!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 18