INHOUD OFFICIËLE MEDEDELINGEN V Septembernummer 1957 Officiële mededelingen omslag pag. 2 en binnenwerkpag- 6 M.v. „Iberico"pag. 1 Handelingsbekwame vrouwen pag. 5 Werkvoorbereiding en calculatie in de afdeling Houtbewerking pag. 7 Motortanker „Lorraine" pag. 8 Kiellegging „Randfontein" pag. 8 Eervol ontslagpag. 9 Willy Wilton-Fondspag- 9 Dankbetuigingenpag. 9 Tarief commissiepag. 9 Ondernemingsraadpag. 9 In memoriampag. 9 Schoolgaande kinderen pag. 10 Veiligheid Welvaart, verantwoordelijkheid en veiligheidpag. 11 Iets anders dan anders pag. 12 De Kinderboot In de Kinderbootkeuken pag. 13 Een scheepje in de haven landt pag. 14 Puzzels en Raadselspag. 15 Het geleende pijpjepag. 16 Vereniging W.F. Afdeling Handbal pag. 17 Afdeling Harmoniepag. 18 Afdeling Schaken pag. 18 Afdeling Zwemmenpag. 19 O mens, let oppag. 19 Jubilarissen van de maand, omslag pag. 3 Statistiek (gedicht) omslag pag. 3 Redactie-commissie: C. Keyzer, voorzitter L. Giphart J. Koppe leden J. W. Weber Redactie-adres: Afdeling Sociale Zaken PERSONALIA Met ingang van 1 augustus 1957 is aangesteld tot chef van het Scheepsbouw Bedrijfs Bureau (S.B.B.) de heer L. Wind. Dit centraal bureau is belast met: 1. Centrale werkvoorbereiding en hoofdwerkver- deling, waarbij de nodige contacten met afde ling „Begroting en Capaciteitsplanning" van het Hoofdkantoor en met Tekenkamer worden onderhouden. 2. De fabrikageontwikkeling, waaronder verstaan wordt werkmethodeonderzoek, arbeidsanalyse e.d. 3. De tarifering en calculatie. 4. De productie- en tijdverantwoording. 5. Het doen van de nodige uitbestedingen en de controle hierop. Als directe medewerkers van de heer Wind zullen optreden als afdelingschefs: a. de heer P. Roskam voor tarifering en calculatie. b. de heer A. Lagerveld voor fabrikageontwikke ling en arbeidsanalyse. Het bureau SBB zal zijn werkzaamheden verrichten in nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding der afdelingen Aanbouw en Afbouw. De afdeling Aanbouw is gesteld onder de verant woording van de heer J. W. Uittenbogaart (Be drijfsleider Aanbouw), de afdeling Afbouw onder de verantwoording van de heer C. Schouten (Be drijfsleider Afbouw). De Bedrijfsleider Aanbouw is verantwoordelijk voor de produktie en de gang van zaken van de volgende werkplaatsen of afdelingen: scheepsbouwloods, inclusief smederij en lasloods (hr M. Akkermans) plaatwerkerij (hr C. de Graaf) aanbouw op hellingen of in bouwdokken (hr G. C. Mastenbroek) afdeling elektrische en autogene lassers (hr J. Goed hart) afdeling hoorders en branders (hr C. M. v. d. Boo- gert) afdeling kokers nieuwbouw (hr J. Braat en hr P. J. Taverne). De Bedrijfsleider Afbouw is verantwoordelijk voor de produktie en de gang van zaken van de volgende werkplaatsen en afdelingen: timmerwinkel met afd. houtscheepmakers (hr W. Kruys) afdeling metselaars (hr P. v. Gelderen) afdeling tuigers-zeilmakers (hr L. Bloot) afdeling schilders (hr A. J. Rademakers). Foto van de maand: Kiellegging „Randfontein"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 2