Op 27 november werd het schip hiertoe voor de tweede maal in liet dok opgenomen, nu in dok 2. Na een zorgvuldig onderzoek bleek, dat de schade aan het schip veel groter was dan liet zich oor spronkelijk liet aanzien. De hoofdmachines waren zwaar beschadigd, beide schroefassen en schroeven onbruikbaar geworden en vooral ter plaatse van de machinekamer en de schroefas uithouders was het schip zwaar vervormd. Het herstel zou vele maanden vergen. NIEUWS 2 Na een bespreking niet vertegenwoordigers van Rederij en Assuradeuren kregen we reeds op 1 november opdracht 0111 een volledig rapport betreffende omvang en kosten van de schade op te stellen en tevens om met de herstelwerkzaamheden te beginnen. Van de rederij kregen wij nu het verzoek om de mogelijkheid te onderzoeken een geheel nieuwe m.s. lberico verlaat de werf en dan sterkere machine-installatie op korte termijn aan te schaffen en in te bouwen. Inder daad slaagden wij er in twee verschillende aanbiedingen te krijgen, welke mogelijkheden boden en wel een aanbieding van Werkspoor, Amsterdam voor 2 rechtsdraaiende motoren, elk van 1700 EPK bij 275 omwentelingen per minuut. Daar dit aantal omwentelingen per minuut veel te groot was zouden deze motoren gekoppeld worden op een vertragingstandwieloverbrenging en dan tezamen één schroefas moeten aandrijven. De tweede aanbieding was van Borsig Fiat te West Berlijn voor een 6-cilinder motor van 3600 EPK. Voor beide aanbiedingen zou het schip dus met één schroef moeten worden uitgerust. Voor deze laatste motor zou echter ook de bovenbouw van het schip ter plaatse van de machinekamer aanzienlijk gewijzigd moeten worden. De rederij koos tenslotte de Werkspoor-motoren, vooral daar Werkspoor 6 maanden levertijd garandeerde. Op 26 november 1956 kregen wij de opdracht voor deze belangrijke verbouwing en onmiddellijk werd met het omvangrijke tekenwerk begonnen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 4