Motorboot „EDITH III" overgedragen aan THE MISSIONS TO SEAMEN NIEUWS 10 Op 12 oktober 1957 werd door mej. Truus Wilton de naamgeving verricht van boven genoemde motorboot. Onder het uitspreken van de volgende wens: I name this launch Edith III. May God prosper the work in which she will be engaged. (Ik noem deze motorboot Edith III. Moge God het werk waarvoor ze gebruikt zal worden, zegenen) werd de naam „Edith 111" zichtbaar, onmid dellijk daarop aansluitend verrezen de „Red Ensign" en de „Mission flag". In de kajuit onthulde de (loopster een scheepsklok, waarna de bezichtiging van het vaartuig volgde. Omtrent de geschiedenis van de voorgaande twee boten met dezelfde naam vermelden wij nog het navolgende: In 1910 kreeg The Missions to Seamen de beschikking over de motorboot „Edith" voor het bezoeken van zeelieden aan boord van schepen en voor het vervoer van en naar het gebouw van genoemde Mission. Deze motor boot is tijdens de bezettingsjaren „verdwe nen". Na de bevrijding kreeg The Missions de beschikking over een open barkas, welke boot op onze werf van een kajuit werd voor zien en welke sindsdien in het Rotterdamse havengebied heeft gevaren onder de naam „Edith II". Op 23 maart 1957 werd deze boot in de Parkhaven aangevaren en zodanig be schadigd, dat zij buiten bedrijf gesteld moest worden. Aan Cammenga's Jacht- en Scheepswerf te Zaandam werd opdracht gegeven tot de bouw van een nieuwe boot, welke onder toezicht van onze werf is gebouwd. Na de naamgeving verzamelden zich de gas ten in de zeemanskantine op onze werf. Onder de genodigden bevonden zich bestuurs leden van The Missions to Seamen te Rotter dam, onder wie HBM Consul General met Mrs. Bunstead; bestuursleden van de Church Council van St. Mary's Church te Rotterdam en officials van Wilton-Fijenoord. Eén der Gebroeders Cammenga sprak enkele dankwoorden tot mej. Wilton en de heer Ir. B. Wilton heeft het scheepje daarna over gedragen aan de Rev. W. Popham Hosford, die in hartelijke bewoordingen zijn dank be tuigde voor houw en aflevering van de fraaie motorboot. Wij spraken ook nog even de kapitein van de „Edith II" en thans van de „Edith 111", de heer D. Harmsen, die zich zeer tevreden toonde over zijn nieuwe vaartuig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 12