*5 prijsvraag ffi en fU O 0) 3 namen P. C. v. d. Jagt 11 (f5|) NIEUWS De kopie voor het novembernummer dient vóór 10 november in het bezit van de Redactie commissie te zijn. Enige bijzonderheden van bet vaartuig: stalen motorboot afmetingen: lengte over alles 15 m breedte op grootspant 4 m holte in de zijde 1,60 m grootste diepgang 1 m De boot beeft een kleine vóór kajuit, welke dienst doet als pantry en waar tevens nog enige zitplaatsen zijn; voorts een grote kajuit achter met een open kuip, eveneens met zit plaatsen. In totaal kan de boot 60 passagiers vervoeren. VI H| 1 Het aantal inzendingen, dat binnengekomen is op bovengenoemde prijsvraag, bedraagt 56. Er werden verschillende ideeën aan de band gedaan. Velen waren er, die de straten namen wilden geven die op bet werk betrekking hebben; ook waren er die de voorkeur ga ven aan nummering. Er was zelfs een inzen ding geheel op rijm. Anderen zochten het in kleuren of aandui dingen door middel van tekeningen ten be hoeve van vreemdelingen. De door de directie samengestelde commissie heeft uit deze inzending een stratenplan sa mengesteld, dat volgens haar het meest aan vaardbaar was voor de op de werf bestaande wegen en straten. Dit plan is bij de directie ingediend. Na rijp beraad en in verband met de vele op handen zijnde wijzigingen, zoals verplaatsing Noord-poort enz., ziet de directie er van af, direct tot naamgeving over te gaan, waardoor het voorstel dan ook niet gepubliceerd wordt. Om toch tot afwikkeling van de prijsvraag te komen heeft de commis sie haar voorstel als eind-voorstel aangehou den. Degenen, die dit het dichtst nabij komen, zijn H. Nab le prijs (waardebon van 25, T. Goedknegt 2e prijs (waardebon van 15, J. F. Vos 2e prijs (waardebon van 15, J.M. van Geenen 3e prijs (waardebon van 5, M. v. d. Giessen 3e prijs (waardebon van 5, 3e prijs (waardebon van 5, G. v.d. Linde 3e prijs (waardebon van 5, G. Ravestein 3e prijs (waardebon van 5, De prijsuitreiking heeft inmiddels plaats ge vonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 13