IDEEËNBUS NIEUWS sentijds op de hoogte van de vorderingen, die het kind in de „moeilijke" vakken maakt: en alweer, moedig aan en breek niet af. Dat bij dit alles de samenwerking met de school uiterst belangrijk is, behoeft geen be toog. Alle onderwijskrachten hebben een warme belangstelling voor hun leerlingen: anders waren zij geen onderwijzers geworden (en zouden zij het in deze tijden misschien niet blijven!) Bespreek daarom openhartig met hen de moeilijkheden, die u met uw kinderen heeft: het welzijn van uw kind gaat hun ook zeer ter harte, al is dat misschien uit een andere gezichtshoek dan de uwe. Maar ook zij willen, met u, van uw kinderen zelf standige, evenwichtig uitgegroeide persoon lijkheden maken - mensen, die het leven aan kunnen. Boven het laatste overzicht in het augustus nummer 1957 slaakten wij de verzuchting: „Januner is het te moeten constateren, dat er ditmaal slechts een enkele inzending bij is, waar werkelijk iets in zit". Of het nu hierdoor komt weten wij niet, maar uit het hieronder volgende overzicht van 14 inzendingen zult u zien, dat wij thans hebben kunnen toe kennen 1 premie van 150, 3 premies van 50, 2 premies van 25, 1 aanmoedigingspremie van 5,— Bravo Idee 525. Verbetering van de smering der kruiskopme- talen Doxfordmotoren. Het idee is vernuftig en simpel bedacht, doch de uitvoering voor het beoogde doel is niet vergelijkbaar met de thans toegepaste kruis- koppompen met accumulatoren. Aangezien echter de mogelijkheid niet is uit gesloten, dat het idee voor andere doeleinden bruikbaar zal blijken te zijn, wordt een pre mie ad 50,toegekend. Idee 528. Schoonmaakapparaat voor de trekken in man tels van 12 cm vuurmonden. Het idee biedt geen voordelen, daar alle trek ken met de viltschijf grondig gereinigd moe ten worden. Geen premie. Idee 533. Bij het stellen van stuiken geen krammen meer lassen, doch gebruik maken van een stuk strip, hetwelk tussen de uitsparingen van dekbalken of spanten wordt geschoven. Het idee is goed en wordt reeds toegepast. Premie 25, Idee 566. Wervingsactie personeel. Het gedane voorstel is niet voor uitvoering vatbaar. Geen premie. Idee 571. Het toepassen van een verlengde hakrevolver en contragewicht voor het hakken van te- gennaden op huid, vlak en deksecties. Het idee voldoet goed. Het hakken gaat snel ler vanwege de mindere onderbrekingen. Premie 150, Idee 580. Gereedschap voor het plaatsen, afstellen, af tekenen en monteren van onderkasten voor liftaand rijving. De voorgestelde methode geeft een besparing. De gereedschappen zijn inmiddels toegepast en voldoen goed. Premie 50, Idee 591. Het afschermen van elektrische kraandraden in de Fitterij in verband met het lassen van lange pijpen. De afscherming kan de veiligheid ten goede komen. Aanmoedigingspremie 5, Idee 598. Sleden uit het water halen met stalen oog- stroppen is gevaarlijk. Dit kan verbeterd wor den door stukken rond onder de sleden te schuiven. Het idee is toegepast bij de laatste tewater lating. Het gaat vlugger en veiliger. Premie 25, Idee 601. Een pasmal maken voor het sorteren van overgebleven houtschroeven. Het aantal overgebleven en onverpakte hout- schroeven is zeer gering. Een pasinal is niets nieuws en wordt reeds vele jaren toegepast waar we dit lonend achten. Geen premie. 14

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 16