IN MEMORIAM VEILIGHEID 're Blaadje uit ons DAGBOEK Personalia NIEUWS Zonder veiligheidsmaniak te zijn, willen wij u, medewerker, weer enige van die veel voor komende ongevallen onder de neus duwen. Ongevallen, die gemakkelijk voorkomen had den kunnen worden. Kent u deze oude spreuk? Denk aleer Gij doende zijt en - doen de - denk dan nog! Als wij dit goed ter harte nemen, wat zullen wij dan nog veel ongeval len kunnen voorkomenO, wij weten wel dat u verschillende argumenten naar voren zult brengen, maar deze zijn gewoonlijk zó, dat u zich de moeite niet wilt getroosten om het veilig te doen. Trouwens, oordeelt u zelf maar over onderstaande gevallen. Bij liet elektrisch lassen lasdruppel in schoen gevallen. Aard van het letsel: Brandwond rechterwreej Is u het met ons eens lezer, als wij zeggen hier had u beenkappen moeten aanhebben, of hoge veiligheidsschoenen met kapjes moe ten dragen. Bij het elektrisch lassen onderdeks, lasdrup pel in mouw gekregen. Aard van het letsel: Geïnfecteerde brandwond rechter elleboog. Deze knaap heeft zich ook nog te laat ge meld, heeft daardoor infectie gekregen. Met leren of asbest mouwen had hij dit kunnen voorkomen. Apropos! Met een stuk gereedschap losslaan, sprong een ander stuk gereedschap vrij en kwam op de teen van getroffene terecht. Aard van het letsel: Haematoom rechter eerste teen. Wij hebben daarvoor „moordschoenen" met stalen neus waarmede uw tenen „moorddadig" beschermd zijn. En u krijgt deze schoenen ook nog voor een „koopie'. „M'n liefje, wat wil je nog meer". Met ijzeren mal uit het rek halen, viel mal op rechter eerste teen. Aard van het letsel: Contusie rechter eerste teen. Nog zo'n geval. Misschien zegt dit joch wel: „Ik had nog een paar oude fantasieschoenen af te dragen meneer". Maar nou zit 'ie met de gebakken peren. Geen gepraat maar een daad en dat is: veiligheidsschoenen hoog of laag, waar nodig. Per bromfiets op weg van bedrijf naar huis. Bij het passeren van een auto kwam er een tweede auto van de andere kant waar getrof- J. F. Pastijn - (oud-werk nemer) pl.m. 32-jarig dienstverband als bankwer ker. J. H. Jansen - (oud-werkne- mer) pl.m. 35-jarig dienst verband als draaier-kot- teraar. A. Weber - oud-werkne mer) pl.m. 40-jarig dienst verband als bankwerker. A. P. H. Bosdijk - pl.m. 36- jarig dienstverband als sous-chef Tekenkamer Scheepsbouw, speciaal voor marinewerk. Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere worden gehouden. In verband met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd is op onderstaande data eervol ontslag verleend aan: 12-10-1957 C. van Dam vormer 16-10-1957 M. v.d. Struis onderbaas 31-10-1957 J. Sierat onderbaas 2-11-1957 A. de Vos elektro-monteur fene tegenopreed. Aard van het letsel: Afijn, dan volgen een aantal letsels. Wij zeggen er alleen maar dit van: Als ieder zich houdt aan de verkeersregels, kan er geen ongeval gebeuren. Maak toch van elke dag een veilige dag! Met een plaatje boren draaide dit met de boor mee en sloeg tegen de hand van ge troffene. Aard van het letsel: l erschillende snijwonden aan linkerhand. Hoeveel maal gebeurt dit zo en hoeveel maal zal dit nog gebeuren? Terwijl toch altijd klemmen aanwezig zijn om het werkstuk vast te zetten. Over het algemeen zegt men het dan zo: „Het kan wel even zo". Gevolg: het kan wel even zo niet; resultaat, verschil lende snijwonden linkerhand. Wees niet ge makzuchtig, maar gebruik even de „klem- nten". jr. S. 12-9-1957: 27-9-1957: 9-10-1957: 17-10-1957: 17

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 19