Jeugdzwemfeest 27 (\j|) NIEUWS Op 12 oktober 1957 werd in het Sportfond- senbad te Schiedam een jeugdzwemfeest ge houden voor de kinderleden van onze afde ling zwemmen. Precies halfacht opende de waarnemend voor zitter, de heer A. Kraaijenveld, met een korte toespraak dit feest. Hij heette in het bijzon der de heren Ir. B. Wilton en C. Keyzer hartelijk welkom. Vervolgens wees spreker erop dat een zwemfeest als dit niet betekent dat het zwemmen is afgelopen met het beha len van een diploma I of II. Er zijn door veel oefenen nog meer diploma's te verkrijgen. Tot de ouders zei de heer Kraaijeveld: „Laat uw kinderen jong zwemmen leren. Het is nuttig en nodig". Reeds na 3 jaren kan vandaag het 500ste di ploma worden uitgereikt (daverend applaus van de vele toehoorders). Na de opening werden aan de clubkampioe- nen-1957 de vaantjes uitgereikt. Zij waren bestemd voor: Meisjes: Loes de Wit, Marian de Wit en Diana Vermaat. Jongens: Han Verheyden, Wim Abcouwer en Roel Doorneveld. Dames: W. Spijkhoven en J. de Bruyn. Heren: R. Bijlo en M. Geeratz. Als nummer 3 van het programma volgde het diplomazwemmen voor de kinderen. Voor diploma I waren 77 gegadigden en 77 geslaagden, hetgeen tevens een succes is voor de heer J. A. Garnaat en zijn hulp trainers. Ter afwisseling brachten 6 dames een figuur- drijfnummer, dat prima van uitvoering was. Voor diploma II startten 45 deelnemers en deelneemsters, die eveneens allen slaagden. Een der deelnemers viel daarbij bijzonder op. Het was een „kind" van uitzonderlijk for maat, ongeveer 1.80 meter. Dit lag nl. zó: Harm Driessen, 18 jaar oud, moest voor be paalde doeleinden diploma II bezitten. Wel nu, Harm zwom mee met de kleinen. Ook onze fotograaf vond de tegenstelling aan de start zó opvallend, dat een schot werd ge waagd, waarvan het resultaat hier is te zien. Bijzonder prettig was het, dat Harm zijn „collega's" niet in de steek liet en op spor tieve wijze zijn baantje trok, vaak in één lijn met z'n startpartner. Het tweede nummer - het shownummer „The Dancing Balls" - werd keurig afgewerkt. Dan volgden de wedstrijdnummers voor meis jes en jongens van 6-9, 10-11 en 12 -14 jaar, waarvan de uitslagen hieronder volgen. De heer Wilton heeft persoonlijk het 500ste diploma uitgereikt: „Ik vind het bijzonder prettig te mogen constateren, dat zovelen uit onze gemeenschap de zwemsport beoefenen". Spreker richtte zich met een woord van dank tot trainers en bestuursleden voor het vele werk en de gunstige resultaten daardoor be reikt. De gelukkige 500ste gediplomeerde - Freddy van Laren - mocht naast het diploma nog een 4-kleuren potlood in ontvangst nemen. Door loting werd vastgesteld wie het 500ste diploma zou ontvangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 29