4 »5t NIEUWS 28 Tussen enkele nummers in brachten tlrie le den van de vereniging „Ikarus" uit Rotter dam sclioonspringprestaties. Gewoonlijk val len bij deze nummers de blijkbaar onontbeer lijke clowns te bewonderen, zó ook dus hier en voor onze kleinen was dit een prettige af wisseling. Aan het einde van dit feest bezorgde het ge- costumeerd zwemmen nog veel hoofdbrekens om tot een juiste prijsaanwijzing te komen. Tenslotte gelukte ook dit en het afdelings bestuur kan na dit goed geslaagd feest rustig verder werken om straks het 1000ste diploma uit te reiken. De examinatoren voor het diploma-zwemmen waren: namens de K.N.Z.B. de heer Verwey, namens het Sportfondsenbad de heer J. A. Garnaat. Hieronder volgen de uitslagen: schoolslag 6 - 9 jaar 1. Loes de Wit 23,5 sec. 2. José Knol 25 sec. 1. Han Verheyden 24,5 sec. 2. Paul Verburg 30,6 sec. schoolslag 10 -11 jaar: 1. Bep Dekker 21,8 sec. 2. Riet Schultink 22 sec. 1. Nico Knegt 21,6 sec. 2. Wim Putter 23,1 sec. schoolslag 12-14 jaar: 1. Gerda Spijkhoven 48,8 sec. 2. Marijke Vermaat 48,9 sec. 1. Roel Doorneveld 44,2 sec. 2. Dik Christen 45,2 sec. Uitslag gecostumeerd zwemmen: Mooiste: 1. Marie Antoinette. 2. Flipje. Origineelste: 1. Victor van Veilig Werken. 2. Middel tegen A-griep i n i (haring) (Troepen: 1. Bruidspaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 30