13 NIEUWS 2. Aftekenen op de bestaande meniekleur is goed mogelijk. 3. De spanten dienen als loodlijnen. Geen premie. Idee 542. Beugels voor het ophangen van las- en elek trische kabels. Het idee is niet uitvoerbaar. Geen premie. Idee 560. Het aanbrengen van een draaikraantje van een halve ton boven de vlakplaat. Het aanbrengen van een wandkraantje is niet mogelijk in verband met de plaats van de kolom. Geen premie. Idee 563. Matrijs voor het drukken van kokers met flenzen. Deze matrijzen worden reeds zeer lang toege past. Het idee is niet nieuw. Geen premie. Idee 564. Het leggen van werkstukken in draaibare stoelen om daarmee in alle standen aan het werkstuk te werken. Dit idee is niet nieuw en werd en wordt reeds in binnen- en buitenland en ook bij ons toe gepast. Ronde masten in de nieuwbouw wor den ook in rolstoelen vervaardigd. Wel is het nieuw om dit met een vierkante mast te doen. Hierdoor wordt de hulp van een bok voor het draaien van een mast uitgeschakeld. Premie 25, Idee 567. Het uitmallen van zuigkorven door het aan brengen van maatlatten op hoekstalen, waar door de bankwerker zelf de maten kan afle zen en opgeven. Het idee is toegepast en geeft een besparing. Premie 35, Idee 575. Het centreren van kerns in open gegoten f lenskoppelingen. In open gegoten flenskoppelingen zijn tot nu toe geen scheef geplaatste kerns voorgekomen. Geen premie. Idee 576. Klembeugel om motorzuigers in topstand op te vangen bij het verwisselen van drijfstang- lagers. De voorgestelde beugel biedt inderdaad een veilige oplossing. Premie 15, Idee 577. Het schoonmaken van condensorpijpen met een stuk stafrubber. Er zijn voor dit doel betere middelen in de handel verkrijgbaar. Geen premie. Idee 609. Het ophangen van knieën voor stellingen aan de binnenkant van de scheepshuid. Dit idee is niet nieuw. Zie idee No. 490 in het Wilton-Fijenoord Nieuws van april 1956. Geen premie. Idee 612 Poederzuiger op de Union Melt te monteren om 15 cm achter de las het poeder op te zuigen. Het idee is niet uitvoerbaar in verband met de omvang van de zuigapparatuur. Geen premie. Idee 614. Vermelding van ordernummers op briefjes van ligplaatsen schepen. Dit is een praktisch idee en bespaart veel getelefoneer. Premie 35, Idee 620. Een mechanisme, aangedreven met lucht of elektriciteit, voor het vast- of losdraaien van moeren. Voor topdeksels kunnen luchtratelsleutels ge bruikt worden. Voor de onderdeksels biedt het idee geen praktische voordelen. Geen premie. Idee 621. Klembeugel voor het transport van vierkante metalen. Het voorgestelde principe is te omslachtig en geeft geen afdoende oplossing. Geen premie. Idee 624. Het aanbrengen van een borgpen op de sleep- haak van sleepboten om losspringen te voor komen. De meningen over een dergelijke pen zijn verdeeld. Als er snel losgegooid moet wor den is er een handeling meer te verrichten, n.l. het eerst moeten verwijderen van de pen. Geen premie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 15