0 VERENIGING W F. 0 Afdeling Biljart Afdeling Klaverjas Afdeling Schaken NIEUWS Afdeling Zwemmen Het bestuur is thans als volgt samengesteld Voorzitter de heer A. Bezemer Secretaris de heer D. van de Nagel Penningmeester de heer F. J. Berbericli Commissarissen de heren Th. A. Heymink en F. van der Velde. De door ons georganiseerde W.F.-zeskamp, die deze zomer werd gespeeld, verliep voor ons nu niet zo best als wij verwacht hadden; wij eindigden n.l. op de laatste plaats. Wij hebben dit echter maar sportief opgenomen door ons zelf wijs te maken, dat je de gasten voorrang moet geven bij het uitkiezen van de prijzen. Beter ging het ons af in de zomeravond-tien- kamp, georganiseerd door de personeelsver eniging van R. S. Stokvis, waar wij als vierde eindigden. Ook hebben wij op het door de R.B.K.B. ge organiseerde concours om de Vrije Volk Bo kaal geen gek figuur geslagen; wij eindigden daar als tweede na de vereniging Van Berkel. Nu zijn wij weer pas begonnen aan de nieuwe competitie waarover natuurlijk op het mo ment nog heel weinig gezegd kan worden; terugziende op de afgelopen maanden gaan wij vol goede moed deze competitie in. Wanneer u kennis wilt maken met onze ver eniging, hier is het adresKantine W. F. Westkousdijk, Rotterdam. Clubbijeenkomst iedere dinsdagavond om 8.00 uur. U kunt gerust uw vrouw of verloofde mede brengen. Het Bestuur. Stand Huishoudelijke Competitie per 10 no vember 1957 Klasse I AGesp. Pnt. P. de Bruin 1 0 N. Grevenbroek 4 0 M. J. Hersbach 1 1 G. Hamerslag 4 4 J. van Meeuwen 4 1 L. Penning 5 4 A. M. v. d. Starre 3 1 Klasse IBGesp. Pnt. van Baardewijk 2 1 J. Hanswijk 2 li H. Heesemans 4 li van Leeuwen 3 2 P. J. van Oyen 3 1 Schellebeek 0 0 C. van Tol 0 0 Klasse IC: Gesp. Pnt. W. H. Koole 2 2 de Koningh 5 2 den Hartog 3 3 Roosloot 5 2 Gilden 2 1 Willemse 1 0 Verder kunnen we u vertellen dat ons 3e tien tal een prachtige overwinning heeft behaald op S.D.K. 2, en wel met de cijfers 8 - 2. Bedankt voor uw belangstelling en wij gaan rustig verder. Waterpolo In de eerste wedstrijd van de wintercompe titie heeft ons zevental het moeten opnemen tegen het derde zevental van S.Z.C. De wed strijd werd door ons verloren met 4-2. In het zevental van S.Z.C. waren die jongens opge* steld die deelnemen aan de selectie-training van de K.N.Z.B. Aanvankelijk hebben onze jongens zich hierdoor laten imponeren en zij gingen met de gedachte het water in „hoeveel nul" zal het worden? Echter, toen in het water bleek, dat het bij S.Z.C. voorlopig al leen nog maar de naam was, werd er vrijer door onze ploeg gespeeld en tot de rust ging het gelijk op (0-0). Na de rust gaf M. van Wijk W.F. de leiding met een keihard schot. Niet lang daarna kwam de gelijkmaker door de inidvoor van S.Z.C.; S.Z.C. nam hierna, weer door hun midvoor, de leiding met 2 - 1. M. van Wijk liet dat niet op zich zitten en maakte met een hard schot de stand weer gelijk (2-2). Ons zevental ging hierna slor- 18

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 20