JUBILARISSEN VAN DE MAAND J. G. BEU KEMA Calculator M.F. 25 jaar J. v. d. GAAG Voorman IJzerw. aftekenaar 25 jaar J. M. BLAZER Mach. schaver M.F. 25 jaar A. DE HAAN Koker 25 jaar A. WILLEMS Draaier M.F. 25 jaar G. v. d. SCHAFT Terreinsjouwer 25 jaar H. VAN ZWIENEN Klinker 25 jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 23