DIPLOMA- UITREIKING IN DE BEDRIJFSSCHOOL WILTON-F IJ ENOORD-SCHIEDAM ORGAAN VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN 40 leerlingen gediplomeerd 1 (jj|) NIEUWS In een bedrijf waar men aan de toekomst denkt is een bedrijfsschool een belangrijk hulpmiddel. Tot deze conclusie kwamen wij wederom toen op 8 november in de kantine van de bedrijfs school de diploma-uitreiking aan een 40-tal afgestudeerde leerlingen plaats vond. Van te voren had een wandeling langs de verschillende werkstukken in de keurig opgeruimde werkhallen ons er reeds van overtuigd, dat een bedrijfsschool jonge mensen aflevert, die van hun vak al een en ander afweten. De leermeesters, die de wacht hielden bij de werkstukken en gaarne bereid waren de nieuws gierige moeders en vaders in te lichten, waren doorlopend op hun post. Het „wachthouden" mag men misschien wel haast letterlijk opvatten, want er waren werkstukjes bij, die gewoon erom vroegen te worden meegenomen. Helaas, dat mocht niet eens Op verzoek van de chef van de school, de heer P. G. v. d. Jagt, nam te pl.m. lialfnegen onze directeur, Ir. B. Wilton, het woord. Wij citeren o.a. „Men denkt soms, dat met ste diploma's heel wat is be- waar, maar van de school het behalen van één der eer- reikt. In zekere mate is dit naar het bedrijfsleven valt ti

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 3