3 NIEUWS Na deze toespraak reikte Ir. B. Wilton persoonlijk de 40 diploma's uit. De heer J. W. Weber sprak als secretaris van de Ondernemingsraad ongeveer als volgt tot de jongelui: „Toen wij vroeger Jules Veme lazen dachten wij aan hem als aan een fantast, maar zijn visioenen worden nu langzaamaan werkelijkheid. Dit betekent dat wij in een periode van overschakeling zitten. Misschien zullen jul lie naderhand nog zeggen, dat het - toen je dit diploma Oud-leerling Kieboom spreekt zijn dank uit. Collegiale belangstelling. ontving - maar een ouder wets gedoe was. Het gaat allemaal even snel. Zelfs onze hedendaagse ingenieurs moeten, 0111 bij te blijven, ter dege nota nemen van al het nieuwe, dat dagelijks ver schijnt. Des te meer is dat met jullie het geval. Nu zijn de jeugdjaren de beste leertijd. Laat dat niet voorbijgaan. Kijk maar eens hoe moeilijk omscholing is op latere leeftijd. Dat kost veel meer moeite en doorzet tingsvermogen. Gebruik je jeugdtijd goed. Doe het ze ker ook om je dankbaarheid tegenover je ouders te tonen, die soms met veel opoffering jullie hebben laten leren. Vergeet dat niet en nooit. Ik onderschrijf volkomen de woorden van de heer Wilton, toen hij zeide, dat het in het begin niet meevalt als men in een bedrijf als jongmens gaat beginnen. Dat was vroe ger ook zo! Misschien nog erger! Maar al is het nu be ter, vakkennis valt niet uit de lucht. Daarvoor zal je je best moeten doen. Onze im port en export moeten in evenwicht zijn wil het onze maatschappij goed gaan. Om dat wij in de afgelopen pe riode wat te veel geconsu meerd hebben, moeten we allemaal nü een veer laten. De roep is om kwaliteits producten en dit vereist vak kennis bij de werknemers. Toch bepaalt het vakman schap alleen niet het mens zijn. Er zijn veel facetten aan dit menselijke. Breng de goede tot ontwikkeling op de vele gebieden van het volledig mens-zijn. Ik hoop dat jullie om de volgende drie redenen je best zult doen in het bedrijf 1. terwille van je ouders 2. voor je zelf 3. voor de gemeenschap."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 5