758 (Sjj) NIEUWS wij dus alleen nlaar zoveel invoeren als we in goederen of diensten uitvoeren. Nu was dat een paar jaar geleden dik in orde. Wij, Nederlanders, deden in de vorm van le veranties van goederen en diensten zulke goede zaken, dat wij van het buitenland meer te vorderen hadden, dan dat we nodig had den om onze aankopen te betalen. Wij vorm den een spaarpot, de zg. deviezenreserve, we werden welvarend. Hoe stoppen we het lek in de spaarpot? In 1956 en nog weer zo in 1957, is het tegen gestelde het geval; wij kopen meer in het buitenland, dan dat we hiervoor terugleve ren, de spaarpot, de deviezenreserve, gaat eraan. Onze welvaart wordt minder. Het geld vloeit weg. Dat kan onmogelijk zo doorgaan, want óf we komen zover, dat dit buitenland twee gulden vraagt voor wat ze tot voor kort voor één gulden wilden geven, óf we kunnen helemaal niet meer terecht. Daarvoor is één en alléén maar één oplossing. Of wij moeten méér goederen en méér diensten aan het bui tenland leveren en niet méér gaan kopen, of we moeten minder kopen en hetzelfde blijven leveren. Welke van die twee we nu kiezen, in beide gevallen moeten we meer produce ren, om dezelfde welvaart te houden. En als nu, zoals thans het geval is, iedereen die werken kan al werkt, dan kunnen we al leen maar meer produceren, als we per man of vrouw meer produceren. Nu zijn we in Nederland in het algemeen geen luie mensen en langer werken zou dus niet zoveel uithalen, wij kunnen dus eigenlijk alleen nlaar meer produceren, als we per man per uur meer voortbrengen. Dit laatste gaat nu een keer niet in een hand omdraai. Daarvoor is meestal nodig dat we betere gereedschappen en betere machines krijgen en dat overal het werk zo georgani seerd wordt, dat het niet-nodige niet gebeurt. Om deze voorwaarden te scheppen, is er tijd en geld nodig. Het allernoodzakelijkste. Daarom blijft er voor het ogenblik niet an ders over, dan onze ogenblikkelijke behoef ten te beperken, onze verlangens wat in te binden, om te accepteren, dat er niet zo'n welvaart is als we dachten. We moeten onze bestedingen beperken. We moeten allen onze bestedingen beperken. Dat nieuwe pak, dat we wilden hebben, moet maar even wachten, voor die bromfiets moet ik nu eerst al het geld maar eens besparen, ik rook maar eens wat minder, de vakantie moet maar eens goedkoper. Dat is wat onze regering van de enkeling vraagt. Aan het BOUW N Op 30 oktober 1957 werd de kiel gelegd van bouwnummer 758 op helling 6. Te zijner tijd hopen wij van de verdere ontwikke ling van dit schip - ge lijk aan bouwnummer 755 - de gebruikelijke berichten te publice-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 8