EEN EERSTE PAAL, DIE ER VLOT IN GING Rijksweg 20 is in de eerste plaats een financieel probleem de technische problemen zijn bij voorbaat reeds overwonnen NIEUWS 12 Op 26 november heeft de stad Schiedam haar stem doen horen. Luid en nadrukkelijk. De burgemeester, Mr. J. W. Peek, was haar woordvoerder en hij vestigde er met nadruk de aan dacht op, dat het zo niet langer gaat. Maar Ir. A. G. Maris, directeur-generaal van Rijks waterstaat, herinnerde er op zijn beurt aan, dat men nu eenmaal geen ijzer met handen breken kan, iets, wat menig Wilton-Fijenoordman uit eigen ervaring weetDit neemt evenwel niet weg, dat beiden gelijk hebben, Mr. Peek en Ir. Maris. Er heerst in Schiedam een noodtoe stand op verkeersgebied. In 1930 namen de vroede vaderen het besluit een flinke door braak dwars door de stad te forceren. Zij wilden hiermede het hoofd bieden aan het allengs toenemende verkeer. Bovendien, in 1927 was de aanleg van een nieuwe, brede weg van Hoek van Holland via Vlaardingen ter sprake gekomen. Het leek dus zaak, dat Schiedam niet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 14