scholing en opleiding (^NIEUWS 8 Point La ere" Nabij de dokken 6 en 7 werd voor officieren en be manningen van aan de werf liggende schepen een douche- en toiletgebouw in gebruik genomen. Aan de kop van de haven werd een centrale opstel plaats voor personeelsbussen aangelegd. In hal E-F van M.F. II werd een stofvrije werkplaats voor de uitvoering van speciale opdrachten ingericht. In hal F van M.F. II werd een hoogspannings-onder- station ingericht om in het toegenomen stroomver bruik te voorzien. Voor een betere communicatie werd voor de afdeling Reparatie een intern telexnet tussen bepaalde kan toren en werkplaatsen geïnstalleerd. Tenslotte werd de electrische installatie van de Be- drijfsschool omgebouwd van 220 V op 380 V. Op 9 februari, 5 juli en 13 december ontvingen 85 deelnemers aan de bijscholingscursussen (hechten en branden), na een succesvol examen, hun diploma. Tijdens de officiële uitreiking werd met nadruk er op gewezen, dat het ook in een tijdperk van volledige werkgelegenheid nuttig en nodig is zijn vakkennis uit te breiden. Goede vakkennis is voor iedere werk nemer een blijvend en waardevol bezit, destemeer als

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 10