175 veilige werkdagen bankwerkers nieuwbouw buiten 15 NIEUWS Cursus Branden II 1961 Instructeurs: L. Noordzij M. Verhaeren Geslaagden: Bakker, J. v. d. Berg, H. J. Buddenböhmer, G. S. van Dijken, G. van Dijken, A. Dijkstra, M. Gloudie, N. J. Goedkoop, J. Lanser, G. Letter ie, H. Nagel, G. P. Norden, F. Schippers, A. T. Schrumph, J. van Straten, C. van Toor, J. Valken, J. J. Vermeulen, C. L. Cursus Hechten II 1961 Instructeurs: H. Prins A. Schot Geslaagden: Hagen, C. P. Kanters, A. J. Kouwenberg, J. J. Kuiters, H. J. Marcus, B. W. F. Rijkuiter, J. A. Schot, J. Smits, D. Tuinder, S. A. den Visscher, G. Vlijmen, J. H. Vrijenhoek, P. Walthie, D. Zagwijn, C. P. van uw vakkennis op de juiste manier de vruchten te plukken." Namens de geslaagde cursisten dankte de heer B. W. F. Marcus de instructeurs „voor de fijne manier, waarop zij hun kennis hebben overgedragen" en hij verzocht ook de dank van de gediplomeerden aan de directie over te brengen. Spreker hoopte, dat bij de bedrijfs leiding de belangstelling blijft be staan en dat ook mede daardoor velen gestimuleerd zullen worden nieuwe cursussen te gaan volgen. Hij is ervan overtuigd, dat naast verruiming van vakkennis door deze cursussen meer binding aan het bedrijf ontstaat, wat eveneens een winstpunt genoemd mag wor den. Op de bijeenkomst waren naast de reeds genoemde heren be drijfsleiders en enkele bazen aan wezig. De heer G. Klüte zorgde voor een goede organisatie. Na het officiële gedeelte volgde het filmuurtje, verzorgd door de heer C. de Wit. Vertoond werden de films: Het zwarte zand (Shell- film) en „Klempo" (onderwerp: het zweefvliegen). Wij beëindigen dit verslag gaarne met de opmerking, dat er met de vertoning van deze twee films een zeer goede greep is gedaan. Op woensdag 20 december 1961 wisten 2 van de 3 groepen Bankwerkers Nieuwbouw-buiten het -te presteren om 175 dagen te werken, zonder een enkel ongeval met arbeidsonderbreking. Naar aanleiding hiervan sprak de heer W. van Beek waarderende woorden tot de groep bankwerkers en hun bazen, de heren A. Troeleman en H. Heykoop, in de kantine „De Uithoek" waar de groep in feest stemming bijeen was. Dit is de eerste buitenafdeling die dit resultaat wist te bereiken. Men is nog al eens de mening toegedaan, dat het bereiken van zo'n aantal veilige dagen met werk aan boord van schepen niet mogelijk is. Maar met dit succes bewezen de bankwerkers, dat het wel degelijk kan. Nadat de heer F. Sparreboom de groep had geluk gewenst, dankte hij de heer J. de Ruyter en de bazen, die zich voor het goede en vlotte verloop van de competitie veel inspanning hebben getroost. Tot slot ontvingen de deelnemers van de winnende ploegen als waardering de vierkleurenballpoint.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 17