Laatste jubileumbijeenkomst in 1961 (^NIEUWS 18 Op 29 december 1961 werden in de kantine van het Hoofd kantoor 10 jubilarissen in verband met hun 25-jarig dienstver band gehuldigd. Zij werden bij deze gelegenheid toegesproken door ir J. E. Woltjer, die vaststelde, dat een jubileum meer betekent dan alleen het ontvangen van bijvoorbeeld een oor konde of diploma. Het betekent namelijk tevens het afsluiten van een bepaalde dienstperiode. Op een groot bedrijf als het onze gebeurt dit regelmatig en in velerlei functies. Aan de ene kant bijvoorbeeld een directielid, dat na een zeer lange periode over enige tijd afscheid zal nemen en aan de andere zijde de uitbreiding van de directie met twee jonge krachten. Zo wordt een groot bedrijf steeds vernieuwd en verjongd. „Deze jubilarissen", zei de heer Woltjer, „zijn nog op een leeftijd, dat zij naar wij hopen het bedrijf nog geruime tijd van dienst kunnen zijn." Daarna ging spreker over tot het complimenteren van de jubi larissen persoonlijk. Ieder van hen kreeg een toespraakje, dat geheel gericht was op de functie, die hij in het bedrijf zoveel jaren uitoefent. De heer Woltjer betrok ook de aanwezige dames in de huldi ging en zeide onder andere: „De handdruk, u bij deze gelegenheid gegeven, betekent niet alleen een felicitatie, maar ik wil hiermede tevens de dank van ons bedrijf tot uiting brengen voor uw jarenlange mede werking." Tenslotte wenste spreker de aanwezigen toe, dat zij in het nieuwe jaar weer met frisse moed hun werkzaamheden zullen mogen voortzetten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 20