BEDRIJFSSCHOOLNIEUWS Ouderavonden Oudejaarsmiddag- viering 19 Vereniging van oud-leerlingen „Contact" Tafeltennissen (l^ NIEUWS Half december 1961 werden voor de ouders van onze leerlingen drie ouderavonden georganiseerd in de kantine van de Bedrijfsschool. De verwachting, dat veel ouders gebruik zouden maken van deze uitnodiging, werd bewaarheid, het geen de heer P. C. v. d. Jagt zag als een overtuigend bewijs van belangstelling van de zijde der ouders. Deze belangstelling is volgens hem dan ook nood zakelijk. Wil de school haar werk goed doen, dan dienen ouders en leraren in harmonie samen te wer ken. De heer V. d. Jagt maakte van de gelegenheid gebruik de moeders te wijzen op het feit, dat zij in het algemeen hun jongens voor de lunch op school te veel brood meegeven. De jongelui eten dit brood niet allemaal op en grote hoeveelheden, vaak zelfs met beleg, worden door de corveeër verzameld en... ja, gelukkig nog aan dieren opgevoerd. Dat de oogst aan brood op maandag het grootst is, zou kunnen wijzen op het feit, dat „oud" brood niet zo erg ge liefd is. Met de leraren konden de ouders de vorderingen van hun zoon bespreken. Hiervan werd druk gebruik gemaakt. Ook konden de ouders de school en de werkruimten bekijken, waar de gemaakte werkstuk ken veel aandacht trokken. Onze 3de- en 4de-jaars leerlingen, die niet aan het St. Nicolaas-feest konden deelnemen (ze geloofden namelijk niet allemaal meer in de Goedheiligman) kwamen vrijdagmiddag, 29 december, in de Bedrijfs- school-kantine bijeen om het jaar 1961 feestelijk af te ronden. Na een korte toespraak van de heer V. d. Jagt werd de spannende film „Flying Scot" vertoond. Als voorfilm draaide de heer De Wit „Het geveerde wiel" van de D.A.F.-autofabrieken. Van beide films werd genoten en nadat de beste wensen over en weer gewisseld waren, verliet men in opgewekte stemming de school om in 1962 weer terug te keren met de wens: Met volle kracht vooruit in dit nieuwe jaar, en maak er een goed jaar van!! Nieuws van de Vereniging van Oud-leerlingen. Voor de laatste maal in het jaar 1961 organiseerde de Vereniging „Contact" op zaterdag 16 december een feestavond. Het programma bestond uit enige schets jes, opgevoerd door onze eigen toneelgroep „Con tact". Tussen de toneelstukjes door speelde de band „Swing Specials" gezellige nummertjes. Als speciale attraktie had het bestuur het komisch- muzikale duo „Ander en Half" voor deze avond uit genodigd, wier optreden bijzonder in de smaak viel. Na afloop van het programma was er gelegenheid om te dansen, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Het bal werd nog aantrekkelijker door enige spel letjes die tussen de dansnummers werden gedaan. Mede door de gezellige inrichting van de zaal mogen wij op een bijzonder geslaagde avond terugzien. Met ingang van december 1961 is „Contact" gestart met een eigen verenigingsblad, genaamd „Contact- Nieuws". De Vereniging hoopt met dit blad, hetwelk maande lijks zal verschijnen, de band tussen haar leden te bevorderen en te verstevigen. Op het voor scholieren gehouden Kerst-tafeltennis toernooi in de Beurs te Schiedam, behaalden onze leerlingen Hans Kreischer, 2e l.j. Bankwerken en Piet Voorburg, 2e l.j. Scheepsmetaalbewerken resp. de le en de 2e prijs in Groep B. Van harte proficiat, mannen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 21