■■■I M ■■BM U bent persoonlijk belast met uw veilig werken! 21 (^NIEUWS Transport van de arm van de 35-tons kraan, welke als laatste van drie kranen inmiddels is geplaatst op de Scheepsbouwkade, waardoor op deze kade thans beschikt wordt over 40-, 35- en 121/2 Ion hefcapaciteit. In verband met de beschikbare ruimte werd de bok, welke de kraanarm ver voerde, met vier sleepboten dwars gesleept. Ongeveer 80% van alle ongevallen kunt u zelf voorkomen, medewer ker. In ons bedrijf is dit bewezen door de veiligheidscompetities voor ongevallenbestrijding. Wij willen het ditmaal eens met u hebben over voetverzwikkingen. In verhouding tot het totaal aantal ongevallen in ons bedrijf constate ren wij, dat deze nog te veel voor komen. Waardoor komt dit? Vol gens uw Victor doordat orde en netheid soms nog te wensen over laten. Mogen wij u enige wenken ter ver betering geven? Zorg dan: a. dat losse voorwerpen, die er niet behoeven te liggen op vloeren, in gebouwen, op dekken van schepen, bordessen, trappen of bij machines, verwijderd worden. b. dat vloeren voldoende stroef zijn; paden vrij en schoon. (Denk vooral aan kabels, slangen, enz.). c. dat materialen en produkten stabiel opgestapeld worden. d. dat toe- en uitgangen vooral vrijgehouden worden. e. dat er, zoveel als nodig en mo gelijk is, opgeruimd wordt. f. dat uw werkbank een voor beeld van orde en netheid is. Zo ziet u steeds weer, dat u per soonlijk belast bent met uw veilig werken. Een uitgemaakte zaak voor, uw Victor. IS HUM TOEKOMST VElUCHEOSlNS 111UUI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 23