JEUGDORKEST van de afdeling Harmonie (^NIEUWS 22 Jongelui, Dat er bij Wilton-Fijenoord een harmonie-orkest be staat weten jullie natuurlijk allemaal. Maar hebben jullie er wel eens aan gedacht, dat in de toekomst jonge krachten klaar moeten staan om de ouderen in de Harmonie te vervangen? Gelukkig hebben wij hier wel aan gedacht. Zo komt het, dat wij een groots plan bedacht hebben, een plan waar we in de eerste plaats jullie medewer king voor nodig hebben. Wij hebben namelijk de mogelijkheid overdacht om een jeugdorkest op te richten. Deze mogelijkheid is zeer goed te verwezen lijken. Alle medewerking is ons van bevoegde zijde toege zegd, doch in de eerste plaats moeten we een flink aantal jongelui zien bijeen te krijgen. Wie kunnen nu lid worden van dit jeugdorkest, zul len jullie vragen? Wel, alle jongens en meisjes in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar van wie een van de huis genoten bij Wilton-Fijenoord werkt. En wat gebeurt er als je 17 jaar bent geworden? Wel nu, dat is de hele opzet van ons plan. Dan word je overgeplaatst naar het grote orkest. Wij twijfelen er niet aan dat velen dit kunnen bereiken en niemand zal er ooit spijt van hebben, dat hij begonnen is muziek te maken. Muziek is iets dat het leven van een mens zeer kan verrijken. Misschien dat jullie dit nog niet zo be grijpen, maar dat zul je dan zeker ervaren. Steeds zul je nieuwe ontdekkingen doen en we kun nen ons geen mooier en nuttiger vrijetijdsbesteding indenken. Bovendien heeft een jeugdorkest het voordeel dat je gezamenlijk muziek gaat beoefenen. Dat is veel pret tiger dan wanneer je er als enkeling voor staat. Wij geloven dat we hiermede onze bedoelingen duide lijk uiteengezet hebben en wij hopen dat we jullie belangstelling gewekt hebben. Praat er eens met je ouders over en vraag of je lid mag worden van het jeugdorkest. Wat je dan verder moet doen? Geef je naam en adres op aan een van onze be stuursleden of aan een van onze leden. Dan zul je spoedig wat van ons horen. De adressen van de be stuursleden luiden als volgt: J. Vos, Rembrandtlaan 81, Schiedam. C. van Kapel, Talmalaan 66, Schiedam. A. J. Simpelaar, Nassaulaan 27, Vlaardingen. L. Boer, Paulus Potterstraat 5, Schiedam. W. Rissema, Hoogenbanweg 13b, Schiedam. B. E. Trooster, Sweelinckstraat 14, Vlaardingen. J. Jongebreur, Bilderdijkstraat 31b, Schiedam. Indien onderstaand strookje ingevuld wordt afge geven is dit voorlopig voldoende. Hel bestuur Naam en voorletters: Geboortedatum: Straat en huisnummer: Woonplaats: Naam en voorletters van huisgenoot, die bij W.F. werkt: Fabrieksnummer:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 24