VERENIGING Afdeling Harmonie Afdeling Zwemmen 27 (0) NIEUWS Aan het jaarlijks solistenconcours te Krimpen a/d IJssel, dat op 24 en 26 december jl. gehouden werd, nam gewoontegetrouw weer een aantal van onze leden deel. De resultaten mochten er weer zijn, hetgeen ons grote voldoening heeft gegeven. De volgende prijzen werden be haald: B. Sterenburg, Es-bas, 1ste afd. 120 pnt., 2de prijs. M. G. Scholten, Trombone, 1ste afd. 122 pnt., 2de prijs. G. Struijs, Schuif trombone, 1ste afd. 128 pnt., 1ste prijs. L. van Vliet, Alt Sax, 1ste afd. 131 pnt., 1ste prijs. H. Hardonk, Es-klarinet, Afd. Uitm. 147 pnt., 1ste prijs met lof van de jury. G. Berger, Schuiftrombone, Ere- afd. 113 pnt., 2de prijs. Idem, Tuba, Ere-afd. 136 pnt., lste prijs. L. M. van Os, Alt Sax, Ere-afd. 145 pnt., lste prijs met lof van de jury. Al deze heren van harte proficiat. Het bestuur I eugdafzwemfeest 36 meisjes en 32 jongens slaag den op 16 december voor het K.N.Z.B.-diploma I, terwijl 24 meisjes en 11 jongens diploma II verwierven. Het was dus groot feest in het Sportfondsenbad te Schiedam, ook voor de ouders, die in gro ten getale aanwezig waren om de verrichtingen van hun kinderen te zien. De heer A. Kraayeveld sprak het openingswoord en heette in het bijzonder welkom de heer W. Maassen van den Brink, die als hoofdbestuurslid aanwezig was, de trainers, de hulptrainers en de heer T. Keizer, die de K.N.Z.B. vertegenwoordigde. „Vanavond zal hier ook nog iets bijzonders plaats vinden. Er zal namelijk het 1000ste diploma worden uitgereikt aan een lid van de W.F.-zwemvereniging en daar bij wordt een verrassing aange boden. Wie de gelukkige zal zijn weten wij niet. Om iedere ge slaagde een kans te geven, zal er om worden geloot. Ik wil ook nog erop wijzen, dat het behalen van een diploma niet betekent, dat het zwemmen voor de kinderen nu afgelopen is; het begint nu eigenlijk pas. In onze vereniging kan men gaan deelne men aan: wedstrijdzwemmen, waterpolo, figuurdrijven of kunst- zwemmen", aldus de voorzitter. Het diploma-zwemmen ging zo als het moet: het werd geen on-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 29