OFFICIËLE MEDEDELINGEN Personalia Excursies december 1961 Willy Wilton-Fonds J. Koppe B. Blommers INHOUD: Officiële mededelingen Dankbetuiging van de Directie omslag pag. 2 Personaliaomslag pag. 2 Excursies december 1961 omslag pag. 2 Willy Wilton-Fonds omslag pag. 2 Ons werk in 1961pag. 1 Schepenpag. 11 Ondernemingsraad ziet het 10e W.F.- journaalpag. 11 Drie groepen hebben gelijktijdig 175 dagen veilig gewerktpag. 12 Laatste rondgang (gedicht) pag. 15 52 cursisten geslaagdpag. 14 175 veilige werkdagen bankwerkers nieuwbouw-buiten pag. 15 Hier staat de lassers groeppag. 17 Nogmaals 175 veilige werkdagen pag. 17 Laatste jubileumbijeenkomst in 1961 pag. 18 Bedrijfsschoolnieuws Ouderavondenpag. 19 Oudejaarsmiddag-vieringpag. 19 Vereniging van oud-leerlingen „Con tact" pag. 19 Tafeltennissenpag. 19 10 maal W.F.-bedrijfsjournaal pag. 20 In Metnoriampag. 20 Kwestie van „ontzeggen" pag. 20 Transport van de arm van de 55-tons kraanpag. 21 U bent persoonlijk belast met uw veilig werken!pag. 21 Jeugdorkest van de afdeling Harmonie pag. 22 De Kinderboot Nest kastjespag. 25 Wij hebben keelpijnpag. 24 Edelhertenpag. 25 Maika oftewel het uitgeknipte hondje pag. 26 Vereniging W.F. Afdeling Harmoniepag. 27 Afdeling Zwemmenpag. 27 Dankbetuigingenpag. 28 Jubilarissen van de maand omslag pag. 5 REDACTIE-COMMISSIE: voorzitter: C. Keyzer L. Giphart leden: KOPIE VOLGEND NUMMER: De kopie voor het februarinummer dient vóór 10 februari in het bezit van de redactie-commissie te zijn. Daar het niet doenlijk is de zeer vele gelukwensen, ontvangen ter gelegenheid van de jaarwisseling, per soonlijk te beantwoorden, maken wij gaarne van deze gelegenheid gebruik daarvoor onze hartelijke dank uit te spreken. De Directie. Bevorderd tot baas per 1 januari 1962: J. van der Poel W. Vletter M. Briel M. Verwaal afd. IJzerwerkers Nbw. afd. IJzerwerkers Nbw. afd. Verzinkerij afd. Mech. Reparatie Mach. Fabriek I Aangesteld tot onderbaas per 1 januari 1962: L. van Gog afd. Ketelmakerij Nbw. In verband met het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd is per onderstaande data eervol ontslag verleend aan: Abr. Vermeer W. Voogt A. Snoek magazijnknecht ketelm. plaatw. 2e schipper 13-1-1962 13-1-1962 27-1-1962 Vrijdag, 8 december Stichting Werkende Jeugd te Delft (15 personen). Dinsdag, 12 december Technische Hogeschool te Den Haag (56 personen). Donderdag, 14 december Prot. Chr. Lyceum te Eindhoven (50 personen). Ontvangen: 652,50 Schiedam 58,05 Rotterdam 9,45 Fijenoord (opbrengst verkoop klein materiaal). In de maanden november en december 1961 werd aan 115 leden van ons personeel in totaal ƒ6.370,17 uitgekeerd. Aan diverse Kruisverenigingen werd in het 4e kwar taal 1961 3.414,60 betaald voor verleende gezins hulp. Het overnemen van artikelen, foto's of gegevens uit dit personeelsorgaan is niet toegestaan, tenzij met duidelijke bronvermelding.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 2