Jeugdorkest van de afdeling Harmonie Zijn geest vertoeft al in het vaderland 17 (^NIEUWS Jongelui, In het W.F.-Nieuws van de vo rige maand hebben jullie een en ander kunnen lezen over de op richting van een jeugdorkest. Het initiatief hiertoe is uitgegaan van de Harmonie-W.F. Het verheugt ons zeer dat heel wat jongelui hebben gereageerd op onze oproep om zich aan te melden. Dit aantal is reeds vol doende om te kunnen beginnen. Er bestaat echter nog steeds gele genheid zich op te geven. De voor waarden zijn, dat één van de huis genoten bij W.F. werkzaam moet zijn, terwijl de leeftijd gesteld is op 12 t/m 16 jaar. Om je op te geven kun je ge bruik maken van het aanmel dingsbiljet uit het W.F.-Nieuws van januari. Mocht dit niet meer in je bezit zijn, schrijf dan een briefje waarin vermeld wordt: Naam en voorletters, geboorteda tum en volledig adres. Vermeld verder naam en even tueel fabrieksnummer van de huisgenoot, die bij W.F. werk zaam is. Tot slot volgen dan hier nog even de adressen van de bestuurs leden waar je de aanmelding kunt bezorgen: J. Vos, Rembrandtlaan 81, Schiedam C. v. Kapel, Talmalaan 66, Schiedam A. J. Simpelaar, Nassaulaan 27, Vlaardingen L. Boer, Paulus Potterstraat 5, Schiedam W. Rissema, Hogenbanweg 13 B, Schiedam B. E. Trooster, Sweelinckstr. 14, Op elke aanmelding zullen wij Vlaardingen zo spoedig mogelijk nader van J. Jongebreur, Bilderdijkstr. 31 B, ons laten horen. Schiedam Het bestuur. Onze fotograaf verraste deze Griekse zeeman, die gereed stond naar zijn vaderland terug te keren. Voorgoed! Terwijl hij op zijn taxi wachtte, bespeelde hij met volle overgave zijn guitaar. Hij vergat de Hollandse sneeuw en kou. Hij was met zijn gedachten al in het zonnige zuiden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 19