AKTIE BIJSTAND 4 Dankbetuigingen Afdeling Schaken de Jong Jeugdzorg Gezinszorg Wijk- en Buurtwerk Gebrekkigenzorg NIEUWS 26 restaurant in deplorabele toestand verkeren. Van de nood maken zij een deugd en uiteindelijk blijken zij aan het langste eind te trekken. Een film vol zuide lijk temperament en muziek. Graag zouden wij de aandachtige lezer het volgende overzicht wil len verstrekken omtrent de stand in onze huishoudelijke competitie, nu het eerste halfjaar van het schaakseizoen achter de rug is. Hier is het dan: Groep I Gespeeld Punten 1. Sloof 10 8Vi 2. Grevenbroek 10 6 3. de Bruin 10 6l/2 4. Hamerslag 11 4i/2 5. Lammerding 9 61/2 6. van Tol 8 21/2 7. Schoones 8 5 8. de Koning 7 21/2 9. van Meeuwen 4 1 10. Sparrius 11 4l/2 11. v. d. Ree 7 H/2 12. van Oyen 6 1 Groep II Gespeeld Punten 1. Troost 14 10l/2 2. Bogards 13 111/2 3. van Dijk 9 5 4. den Hartog 5 3 5. Mast 13 10 6. Overtveld 8 5 7. Paalvast 7 5 8. v. d. Ree 17 3 9. Theunissen 8 6 10. v. d. Kraan 8 3 11. Slot 9 4 12. Trijselaar 8 5 13. Heesemans 9 7 14. Verhey 7 2 15. 6 4 16. de Boom 5 5 17. Westerduin 5 3 Wat de Bondscompetitie betreft, kunnen wij u met vreugde mee delen dat na 4 gespeelde wed strijden ons le tiental nog onge slagen aan de kop gaat. We wil len de huid nog niet verkopen, zolang de beer niet geschoten is, maar moedgevend is het toch wel Ons 2e tiental boekt niet zo'n gunstig resultaat: uit 4 wedstrij den slechts 1 gewonnen en het staat daardoor op de 6e plaats in zijn groep. Tenslotte nog een verblijdend be richt: het eerste lid uit de Be- drijfsschool heeft zich bij ons gemeld! Wie volgt? Voor deze jongeren hebben we een speciaal tarief ingesteld, slechts 50 cents per maand! Dus dat kan toch geen bezwaar zijn. Jongelui, ook de schaak-toekomst behoort aan jullie; zorg dat je er bij bent Met dank voor uw belangstelling, Het bestuur. Namens mijn gehele familie hartelijk dank voor de belang stelling tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze vader H. C. DONATZ. Hiermede dank ik allen voor de ^-langstelling, betoond tij dens de ziekte en bij het overlijden van mijn man. Mevr. W. GEERINK-KERSSEMEIJER. Hiermede betuig ik, mede namens mijn kinderen, mijn op rechte dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor de vele blijken van belangstelling en het medeleven betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde man en vader. Mevr. M. C. KLAASSEN-MES. Hiermede betuig ik, mede namens mijn kinderen, mijn op rechte dank aan directie, chef en magazijnpersoneel voor het medeleven betoond tijdens de ziekte en bij het over lijden van mijn geliefde man. Mevr. M. KOEDOOT-SCHOP.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 28