OFFICIËLE MEDEDELINGEN Personalia Willy Wilton-Fonds INHOUD: Officiële mededelingen omslag Personaliaomslag Willy Wilton-Fonds omslag Een gevaarte van 130 duizend kg de lucht in Eerste jubileumbijeenkomst in 1962: een groot aantal jubilarissen Ondernemingsraad en Vakopleiding Oud en nieuw Een ontvangst op onze werf Bedrijfsschoolnieuws Komen ...en gaan 25 jaar „Bemetel" In Memoriam Maritiem Museum Prins Hendrik" Het W. F.-journaal op tournee Als u nog eens Feestelijke gebeurtenis in het Passage Theater te Schiedam Euromast (gedicht) Radio luisterbijdrage Nieuws van het Veiligheidsfront Gegevens Voorjaarsbeurs 1962 Lente in Heide bad! I Foto-zwerftocht over de werf V erkeerstips van de A.N.W.B. U bent persoonlijk belast met uw veilig werken Opgeruimd staat netjes Jeugdorkest van de afdeling Harmonie Zijn geest vertoeft al in het Vaderland De Kinderboot In een Italiaanse tuin Bot vangen Maak zelf een schuiffluit Vereniging W.F. Afdeling Handbal Afdeling Harmonie Afdeling Hengelsport Afdeling O. en A Afdeling Schaken Dankbetuigingen Jubilarissen van de maand pag. 28 en omslag REDACTIE-C OM MISSIE: voorzitter: C. Keyzer I L. Giphart leden: J. Koppe B. Blommers KOPIE VOLGEND NUMMER: De kopie voor het maartnummer dient vóór 10 maart in het bezit van de redactiecommissie te zijn. Het overnemen van artikelen, foto's of gegevens uit dit personeelsorgaan is niet toegestaan, tenzij met duidelijke bron vermelding. pog- 2 pag. 2 pog- 2 pog- 1 pog- 4 pog- 5 pog- 6 pog- 6 pog- 6 pog- 7 pog- 8 pog- 8 pog- 8 pog- 9 pog- 9 pog- 10 pog- 12 pog- 12 pog- 13 pog- 14 pog- 14 pog- 15 pag. 16 pog- 16 pog- 16 Pag- 17 Pog- 17 pog- 18 pog- 19 pag- 21 Pog- 22 pog- 23 pog- 24 pog- 25 pog- 26 pog- 26 pog- 3 De tot nu toe gebruikelijke benamingen „sociale zaken" en „personele zaken beambten" als aandui dingen van de afdelingen, welke zich bezig houden respectievelijk met de administratie van werkne mers op uur- en weekloon en met die van beamb ten, zullen in het vervolg niet meer worden ge bezigd. Instede daarvan zullen bovengenoemde afdelingen worden geheten: 1. Personeelsadministratie uur- en weekloners. 2. Personeelsadministratie beambten. De Directie Aangesteld tot baas: Per 1 januari 1962 A. Troeleman afd. Buitenbankwerkers Nbw. Aangesteld tot onderbaas: Per 1 januari 1962 C. de Moor afd. IJzerwerkers Nbw. Th. C. N. de Ridder afd. Lassers G. Richters afd. Lassers N. C. Buitendijk afd. Buitentransport Per 1 februari 1962: C. Korpershoek afd. Buitenbankwerkers Nbw. H. J. van Toor afd. Ketelmakers J. M. van Zwieten afd. Onderhoud A. J. M. v.d. Veerdonk Mach. fabriek afd. Mech. KI. Rep. H. F. Jung afd. Lassers bereiken van de pensioengerech- onderstaande data eervol ontslag koperslager-fitter 3-2-1962 brander 10-2-1962 boorder 17-2-1962 le sjouwer 24-2-1962 Techn. beambte (afdeling dokken) 28-2-1962 timmerman 3-3-1962 le sjouwer 17-3-1962 In verband met het tigde leeftijd is per verleend aan: A. R. Heikoop Ph. Fuchs A. J. Stam D. G. Poppinga C. Witkamp H. A. Fransen N. D. Marcus Ontvangen: 30,00 Laboratorium 3,50 van N.N. 300,00 als bijzondere baten 2,50 van N.N. In de maand januari werd aan 58 leden van ons personeel in totaal 3.939,62 uitgekeerd. (Incl. Kerstpakketten).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 2