Een gevaarte van 130 duizend kg de lucht in Orgaan van en voor het personeel van Wilton-Fijenoord Schiedam 1 (^NIEUWS Hoewel de bouw en het transport van het brugdek- huis, bestemd voor de „Crystal Jewel", een onderdeel van het gehele reparatiekarwei is, was voornamelijk het transport een van de meest in het oog vallende gebeurtenissen. Maar ook het geheel buitenboord af bouwen van een brugdekhuis en het in zijn geheel plaatsen ervan, was iets nieuws in de, toch al aan di verse stunts rijke, reparatiegeschiedenis. Nadat op 16 februari windkracht 10 de bok „Sim- son verhinderde het dekhuis vanaf de bouwplaats (Vijfsluizen) naar het schip te transporteren, waren op zondag 18 februari de weersomstandigheden gun- stig. Het ging gebeurenIn de loop van de morgen werd het dekhuis geplaatst en volgens uw verslag gever geheel in overeenstemming met de reparatie- traditie: kalm en rustig, maar met de blik op de klok. De dagbladpers was uitgenodigd en vele persmensen konden een kijkje nemen in de „reparatiekeuken" van Wilton-Fijenoord. Toen het gevaarte boven de „Crystal Jewel" in de takels van de „Simson" in de vereiste stand was ge manoeuvreerd, werden de maatregelen genomen om het op de juiste plaats te laten zakken. Dat was cen- timeterwerk! Natuurlijk, er was gemeten, de teke ningen waren nauwkeurig en onze vaklieden hadden zich niet vergist, maar een gevaarte van 130 ton is een onhandelbaar ding. De leek, die onder het gevaarte staande mocht mee maken de „laatste loodjes" waar te nemen, kan alleen maar bewondering hebben. De vaklui op de bok en het schip vonden het blijkbaar weer gewoon, ook als het langzaam plaatsen van 130 ton lugubere geluiden van staal tegen staal veroorzaakte. Daar echter niemand vluchtte, bleef ook uw verslaggever staan. Op plaatsen waar het om de laatste millimeter ging, stonden ogenblikkelijk onze mensen gereed het koppige staal te dwingen naar de wil van onze re paratiemannen. Tegen het middaguur stond de nieu we brug op het schip en te pl.m. half twee vertrok de „Simson". Omstreeks 5 uur was het brugdekhuis voorlopig voldoende verbonden met het schip en trad een der laatste fasen in van een groot karwei. Voor de belangstellende lezer volgt op pag. 2 een kort en zakelijk verslag van het gehele karwei.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 3