TIJDENS JUBILEUM- BIJEENKOMST OOK EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING UITGEREIKT 15 (^NIEUWS Het aantal jubilarissen blijft nog steeds aan de hoge kant. Op 30 maart waren er 21 jubilerende medewerkers in de kantine van het Hoofdkantoor aanwezig. Eén hunner vierde zijn 40-jarig jubileum en de ove rigen traden 25 jaar geleden in onze dienst. Tegenover deze gezamenlijk eeuwentellende dienst tijd trad voor de eerste keer het directielid ir O. J. van der Vorm - zoals hij zeide - „met enige schroom als spreker op. Persoonlijk kon hij nl. daar niet zoveel dienstjaren tegenover stellen. Niettemin constateerden wij in de afzonderlijke, persoonlijke toespraken tot de jubilarissen, dat dé heer Van der Vorm uitstekend op de hoogte was van veel persoonlijke en uiteenlopende geschiedenis sen. Het zgn. „spiekbriefje" kwam er althans haast niet aan te pas. En bezien wij deze afzonderlijke toespraken als één geheel dan is het een „gesproken roman" te noemen. Iedere werknemer in het bedrijf heeft immers zijn eigen geschiedenis en tezamen vormt het een bont tafereel van wat er in een grote gemeenschap in zo'n groot aantal jaren wordt beleefd. Na de persoonlijke felecitaties, waarin ook de dames werden betrokken en de overhandiging van de gebruikelijke geschenken, verzocht de heer Van der Vorm aan de heer J. A. van Huuksloot nogmaals naar voren te willen komen. „Ik heb het grote genoegen u te kunnen mede delen dat H.M. de Koningin u heeft begiftigd met de Ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde an Oranje-Nassau. Deze onderscheiding is u ver leend, omdat u 40 jaren lang het bedrijf trouw hebt gediend en het is mij een eer u deze medaille op te spelden. Ik feliciteer u van harte en hoop dat u nog vele jaren deze onderscheiding mag dragen", aldus sprak de heer Van der Vorm." Na het officiële gedeelte was er voor de aanwezige belangstellenden gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 17