NIEUWS 'J aan heb ik ongeveer 3 maanden gewerkt, bijna avond aan avond. Romp en dek zijn uit afzonderlij ke planken opgebouwd, waarbij de peknaad door een strookje zwart papier geïmiteerd is." Zo is het met alle delen en deel tjes: geheel naar de werkelijk heid, zowel wat betreft de afme tingen als ook het materiaal. Ringetjes en metalen verster kingsbanden met minuscule af metingen, blokken, deurtjes met echt beslag, alles getuigt van een instelling, die niets aan het toe val overlaat. Dit is inderdaad modelbouw De overnaadse sloep (hekjol), die bij het vaartuig behoort, is 12 cm lang en het totale gewicht 4 gram! De bovenste jufferblokken heb ben een diameter van 3Yi mm en de daarbij behorende talies zijn 0,65 mm dik. Een instrumentje naar eigen ontwerp maakt het mogelijk deze kleine onderdelen vast te zetten om de razend klei ne gaatjes te boren, waar het touwwerk door loopt. Het groot stag (zwaar touwwerk van bo venuit de grote mast naar de voorsteven) heeft een dikte van 1,9 mm en bestaat uit 81 draden. Op onze vraag hoe dit touw werk wordt vervaardigd, toonde de bouwer zijn eigen „touwslage- rij waarmee hij, beginnend met gewoon garen van 0,2 mm door telkens 3 draden in een te slaan tot de in het boek aangegeven dikten van de verschillende tou wen kwam. Voorsteven met boegbeeld De sloep op ware modelgrootte op het dek van de „Irene" Feestelijke tewaterlating van het wedstrijdmodel-zeiljacht -mtm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 19