NIEUWS 18 Het draaien van de 18 stuks ka nonnen (waarvan er twee rij dend zijn) is een verhaal op zich zelf. Ook hiermede is veel ge- experimenteerd. Er werden hou ten modellen gemaakt om met be hulp daarvan een koperen man tel te gieten. Het was geen succes. Uiteindelijk echter vond de bou wer ook hiervoor de juiste methode. De heer Ploeg is lid van de Ne derlandse Vereniging van Model bouwers en bestuurslid van de plaatselijke afdeling Vlaardingen. In het maandblad van deze ver eniging - De Modelbouwer - heeft hij, evenals vele andere model bouwers in den lande, zijn manier van bouwen beschreven. Op de maandelijkse bijeenkomsten en op de jaarlijkse reünies van model bouwers worden natuurlijk ook alle modelbouw-problemen besproken. Op deze manier profiteren allen van eikaars ervaringen en verwor ven kennis. „Ga nu maar eens mee, want er is nog meer te zien." In een andere kamer staat - ge heel opklapbaar - het prille begin van een modelspoorbaan (afme tingen 2,44 X 1,22 meter). Hier aan werkt de heer Ploeg met zijn zoons. De rails zijn met de zelf gemaakte wissels reeds voor een deel uitgelegd. De zelfgebouwde transformator is gereed en levert stroom. Het maken van perrons en stationsoverkapping is de vol gende stap. Hoewel het niet in de bedoeling ligt het rollend ma terieel zelf te bouwen, is het al met al toch een heel werk, waar van vooral de jongelui veel kun nen leren. Via een zelfgebouwde donkere kamer komen wij tenslotte bij een varend wedstrijdmodelzeil- jacht van 1,70 meter lang met een mast van 2 meter. Het is geheel van mahoniehout vervaardigd en heeft in de kiel een loodballast van 8 kg. De heer Ploeg heeft er circa 2 jaar aan gewerkt. Tij dens de „proeftocht" bleek het een snelle gang te kunnen ont wikkelen. Ook dit model munt uit door de minutieuze afwerking. Terug in de huiskamer gaat het gesprek spoedig weer over hob by's en liefhebberijen. „Ik ben beslist niet elke avond met deze hobby in de weer. Er is ook nog wel wat anders, dat ik graag doe. Dan rust de model bouw. Er is echt geen haast bij. De mening dat modelbouw een dure liefhebberij is, kan ik niet delen. Het behoeft heus niet veel te kosten en een grote werkplaats is er zeker niet voor nodig. Veel kan er rustig aan de huiskamer tafel zittende gedaan worden. Een figuurzaag, een bankschroef- je, een handboormachientje, wat vijlen en tangetjes, een paar mes jes, een schaaf en enkele beitels en je bent al een heel eind op weg", aldus de heer Ploeg. Tenslotte wijst hij erop, dat van 3 tot 12 mei in Vlaardingen een tentoonstelling wordt gehouden onder de naam: „Vlaardingen presenteert zich" De Vereniging van Modelbou wers zal daar vertegenwoordigd zijn in de culturele sectie met een instructieve stand over model bouw, waar o.a. ook een grote treintafel van 3,6 X 1,6 meter zal worden opgesteld en de bo venomschreven modellen te zien zullen zijn. De .Irene"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 20