(^NIEUWS 30 Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, voorlieden en collega's voor het geschenk onder couvert en de prachtige fruitmand, hem aan geboden bij zijn 25-jarig jubileum. J. M. v. d. BERG. Ondergetekende betuigt, mede namens vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, onderbazen, voorlieden en Jubileumfonds voor de belangstelling en de cadeaus bij zijn 25-jarig jubileum. P. E. VAN DOORN. Mede namens zijn echtgenote betuigt ondergeteken de zijn hartelijke dank aan directie, baas en colle ga's voor de vele blijken van belangstelling en voor de fraaie geschenken ter gelegenheid van zijn 25- jarig jubileum. W. FEELDERS. Ondergetekende betuigt, mede namens vrouw en kinderen, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, onderbazen, voorlieden en Jubileumfonds voor de belangstelling en de cadeaus bij zijn 25-jarig jubileum. G. A. JANSEN. Mede namens zijn vrouw betuigt ondergetekende zijn hartelijke dank aan allen voor de belangstel ling en de prachtige cadeaus ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. A. P. G. VAN KERK-OERLE. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, col lega's, Jubileumfonds „De Krukas" en alle vrien den voor de hartelijke woorden, de bloemen en de cadeaus ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. A. G. VAN KERSEN. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, collega's van de afdeling Bankwerkers-Reparatie en de le den van „De Krukas" voor de ondervonden belang stelling, het geschenk onder couvert en de bloe men, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn 25- jarig jubileum. B. J. C. MALIEPAARD. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn echtge note en kinderen, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, voorlieden en monteurs van de electr. afdeling voor de belangstelling en de cadeaus ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. H. G. OOSTHOEK. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, baas en collega's voor de belangstelling ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. P. OVERGOOR. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw, zijn hartelijke dank aan directie, chef en collega's voor de geschenken en de belangstelling bij zijn 25-jarig jubileum. G. VERHEIJ. Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank aan directie, chef, bazen, vrienden en Buchenwald-vrienden voor de geschenken en de belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum. A. WALRAVEN. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw, zijn hartelijke dank aan directie, bazen en collega's van de afdeling Zeilmakerij-Toetsbank voor de prachtige cadeaus ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. A. VAN DER ZOUWEN. Hiermede dankt ondergetekende, mede namens zijn vrouw, zijn collega's van het „Platenpark" voor het geschenk onder couvert. Tevens hartelijk dank aan chef, bazen, voorlieden, collega's van de afdeling Lassen en de leden van „De Vlamboog voor de prachtige cadeaus hem geschonken bij het afscheid i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze dag zal steeds in aangename herinnering blijven! J- KOOPMANS. Mede namens mijn vrouw dank ik chefs, baas, onderbazen, voorlieden, collega's en het Jubileum fonds voor het cadeau en het couvert met inhoud, welke ik mocht ontvangen bij het verlaten van de fa briek wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. J- LUKAS. Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank aan directie, chefs, collega's en personeel van de afdeling Scheepsmakers voor de vriendelijke woorden, de goede wensen en voor de geschenken mij aangeboden bij mijn afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. W. VERHEIJ. Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank aan bazen, collega's en Vereni ging „De Pijp" voor de belangstelling, de fruitman den en de cadeaus tijdens mijn ziekte en bij het verla ten van het bedrijf wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. G. WEBER.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 32