Orgaan van en voor het personeel van Wilton-Fijenoord Schiedam DOOP EN OVERDRACHT VAN HET S.T.S. "VITREA" (^NIEUWS Op de eerste lentedag (althans volgens de kalender) in 1962 is op de Noordzee na een geslaagde proefvaart de „Vitrea" gedoopt en overgenomen door Shell Tankers N.V. Het is het laatste schip van een serie van drie en het negende dat na de oorlog voor ge noemde N.V. (voorheen „La Corona") is gebouwd. In tegenstelling tot de „Viana" en de „Videna" is de gehele accommodatie op het achterschip geconcentreerd. Daardoor is tevens een meer effectieve, totale hoeveelheid ruimte per be manningslid verkregen en men leeft niet meer boven de ladingtanks, die onder bepaalde omstandigheden met explosief gas gevuld zijn. De hoofdafmetingen van het schip zijn: Lengte over alles202.69 m. Lengte tussen de loodlijnen 195.24 m. Breedte op buitenkant spanten 25.91 m. Holte14.20 m. Zomerdiepgangxo.53 m. Bruto register tonnage 21873 R.T. Netto register tonnage 11028 R.T. Draagvermogen33600 ton (1.016 kg) Niet eindigende vooruitgang. Namens onze werf sprak ir J. E. Woltjer het gezelschap toe en betoogde dat, al mogen de scheepsbouw en scheepvaart gerekend worden tot de grote deviezen-inbrengers van ons land, hij gelooft in de eerste plaats te moeten stellen, dat men in de „Vitrea" een teken kan zien van de grote vooruitgang van scheepsbouw en scheepvaart. „Wanneer wij de arbeidsuren, nodig voor de bouw van de stalen romp van dit schip, vergelijken met die van de „Mitra" (het eerste schip na de oorlog gebouwd voor Shell Tankers N.V.) dan blijkt dat deze arbeids uren per ton staal tot ver beneden de helft zijn gedaald," zei de heer Woltjer. Een ander voorbeeld van vooruitgang is te zien in Frankrijk's vlaggeschip, de „France", de opvolgster van de „Normandie". Dit nieuwe schip vaart in dezelfde tijd als haar voorgangster de Atlantische Oceaan over, maar met bijna de helft van het totale brand stofverbruik. Deze vooruitgang zit voor ge lijke delen in de kwaliteit van de romp en de voortstuwer en in het rendement van de machine. Dit is een vooruitgang die te loven is, maar zij mag nog steeds niet als be ëindigd beschouwd worden. „Om, zoals Sjoukje Dijkstra op haar ter rein, op de eerste plaats in de wereld te staan, zullen de Nederlandse rederijen en de Nederlandse werven en machinefabrieken bij voortduring verbetering van hun rendement in het oog moeten houden." Onder aanbieding van een souvenir richtte de heer Woltjer woorden van dank tot de doopster en gaf als zijn mening te kennen, dat de traditie nu eenmaal wil, dat een schip moet worden gedoopt. „Alle vooruitgang en research en productie ten spijt, blijven wij vooral bij het bevaren der zeeën altijd voelen, dat zich onbegrijpe-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 3