(^NIEUWS 2 VI ruw .-&««£ tmt lijke en onberekenbare feiten kunnen voor doen. Daarom geven wij aan dit menselijk produkt van denken en arbeid gaarne onze beste wensen op haar levenspad." Tot de heer E. H. Larive, directeur van Shell Tankers N.V. sprak de heer Woltjer, na aan bieding van de „Vitrea", woorden van dank voor de vele opdrachten, die W.F. van de maatschappij mocht ontvangen en voor de altijd prettige samenwerking met de directie en de technische staf van Shell Tankers. Ten slotte uitte spreker waarderende woorden aan het adres van alle toezichthoudende in stanties (Lloyds, Scheepvaartinspectie, Stoom wezen, e.a.) en aan alle W.F. medewerkers. De doopplechtigheid Het gebruikelijke doopritueel werd verricht door mejuffrouw Mr. J. C. Rutgers, lid van de directie van de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam. In haar toespraak onthulde de doopster, dat deze instelling en de Rijkspostspaarbank het benodigde bouwkapitaal voor de „Vitrea" ge leverd hebben. Ook de bouw van enkele andere Shelltankers werd op soortgelijke wijze ge financierd. Deze moderne financieringsmethoden schon ken mej. Rutgers een goede gelegenheid om de daaraan verbonden ingewikkelde problemen op waarlijk originele en geestige wijze - speciaal bestemd voor „landslakken" - eenvoudiger voor te stellen, dan ze in werkelijkheid zijn. Als geschenk voor de bemanning bood de doopster een klok aan. Daar zij in de veron derstelling leefde, dat het tijdens een zeereis niet direct te doen is om te weten hoe laat het is, had zij zich over deze wens wel enigszins verwonderd. Mej. Rutgers wenste schip en bemanning be houden vaart. De overname. Na verwelkoming van de doopster, de ver tegenwoordigers der financieringsmaatschap pijen en andere genodigden, verklaarde de heer Larive met genoegen de „Vitrea" over te nemen en hij richtte zich daarna tot mejuffrouw Rutgers. „Traditiegetrouw worden onze schepen naar schelpen genoemd. Ook de „Vitrea" is een schelp en wel van een ook in Nederland voorkomende landslak. Het is mij een ge noegen u hierbij een exemplaar van deze schelp als aandenken aan deze dag en aan uw dopeling aan te bieden. U ziet dat er ook mooie landslakken zijn". De heer Larive memoreerde dat W.F. met dit schip circa 200.000 ton nieuwbouw na de wereldoorlog aan de vloot van Shell Tankers heeft toegevoegd. „Nu dit laatste schip, dat wij bij u bestel den, is opgeleverd, hoopt u vanzelfsprekend van mij te horen: Maar wij komen terug. Helaas kan ik u onder de huidige omstandig heden dat antwoord niet geven, maar ik hoop met u, dat wij in een niet te ver verwijderde toekomst weer tot nieuwbouw zullen kunnen overgaan, al zal momenteel niemand kunnen voorspellen wanneer dat zal zijn," aldus de heer Larive. Voor het personeel van W.F. bood spreker een cheque aan en hij droeg daarna aan kapi tein Van de Weyer het commando over de „Vitrea" op, die onverwijld het sein tot vlag- wisseling gaf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 4