(^NIEUWS ding van de H.A.L.-vloot, waarvan de „Grebbedyk" een onderdeel is. Met de bouw van de „Gaasterdyk", de „Grotedyk en de „Gorredyk" is een belangrijke investering gemoeid. „Voor de 50 bemanningsleden, die aan boord van elk dezer 4 schepen zijn, betekent dit per schip een investeringsbedrag van 2M ton per bemanningslid", aldus spreker. Er bestaat goede hoop dat met deze schepen de dienst op de Gulf (deze dienst bestaat in dit jaar een halve eeuw) efficiënter kan worden uitgevoerd. Mr Dutilh meende te weten dat de bouw van de „Grebbedyk" bij W.F. niet direct als „grote" bestel ling wordt beschouwd. In dit verband maakte hij op humoristische wijze een vergelijking tussen de jaar verslagen 1961 van W.F. (2% méér dividend) en van de H.A.L. (2% minder dividend). „Als dit zo doorgaat, dan zijn wij over enkele jaren tot nul gekomen, terwijl W.F. dan boven de 20% is aangeland De „Grebbedyk" is door de leerlingen van de Pieter de Hooghschool te Delft geadopteerd. Met woorden van dank aan het adres van de doopster beëindigde de heer Dutilh zijn toespraak. Voor de belangstellende lezer volgen hieronder en kele technische gegevens: H o ojdafm et in gen: Lengte over alles 162,82 m Lengte tussen de loodlijnen 148,60 m Breedte op buitenkant spanten 20,55 m Holte tot hoofddek 12,35 m Diepgang 8,19 m Draagvermogen 10.200 ton (1016 kg) Het schip heeft 6 laadruimen, 5 voor en 1 achter de machinekamer. Het achterste ruim heeft 1 tussendek, de overige ruimen hebben 2 tussendekken. In het onderruim 2 bevinden zich 4 dieptanks waar van de wanden aan de binnenzijde volkomen glad zijn afgewerkt. Hiervoor werd met roestvrij staal be klede plaat gebruikt. Plaatverstijvingsprofielen en verwarmingsspiralen zijn buiten de tankruimte gehouden. De boven- en onder-tussendeksruimte van ruim 5 is ingericht voor het vervoer van gekoelde lading. Vergeleken met de „Gaasterdyk" is de bruto inhoud vergroot met 3 spantafstanden ten koste van de overige ladingruimte. Naast de schroefastunnel zijn drinkwatertanks aange bracht. Alle ruimen zijn uitgerust met stalen patent luiken waarvan die op het bovendek van het „Single Pull" type zijn. De overige luiken, ook die van de diep tanks, worden hydraulisch geopend en gesloten. De dieptankluiken zijn evenals de wanden met roest- vrijstaal bekleed. Het schip krijgt 18 laadbomen aan 5 ongestaagde masten. De mast tussen ruim 3 en 4 krijgt twee laadbomen van 75 ton, die samen lasten aan boord kunnen zetten van 120 ton. Verder krijgt het schip twee speciale bomen van 10 ton voor het snel kunnen verwerken van containers. De ruimen zullen mechanisch worden geventileerd. De vochtigheids graad kan worden gecontroleerd en op peil gehouden. De indeling van de verblijven zal op enige punten afwijken van die van de „Gaasterdyk". Voortstuwing: Het schip krijgt een MAN-hoofdmotor, type K 8 Z 78/15 5c met een vermogen van 10.400 EPK bij 115 omw./min. Het is een enkelwerkende 2 tact dieselmotor met di recte brandstofinspuiting, opgeladen d.m.v. drukvul- groepen. De electrische energie wordt geleverd door 3 gelijk- stroom-compound dynamo's 250 KW, 220 V. aan gedreven door enkelwerkende 4-tact dieselmotoren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 7