"JALA VISHNU NIEUWS Op 28 maart 1962 is het Brits-Indische m.s. „Jalavishnu" aan de werf gekomen. Dit schip is het eerste van twee schepen, waarvoor W.F. opdracht heeft gekregen deze te verlengen. De nieuwe sectie, welke in het bouwdok, tegelijkertijd met de nieuwe sectie voor de verlenging van dok 5 vervaardigd is, heeft op dezelfde dag het bouwdok verlaten. Het schip is in dok 5 geplaatst, even voor de brug doorgesneden, waarna het achter schip weer uitgedokt is en tijdelijk aan de machinefabriekkade is gemeerd. De nieuwe sectie is direct vanuit het bouwdok naar dok 5 verhaald, ingedokt en op zijn plaats gezet, waarna het ach terschip weer in dok 5 gevaren zal wor den en tegen de nieuwe sectie aangebracht. Het schip zal tezelfdertijd versterkt wor den, zodat een grotere diepgang kan wor den toegelaten. Het gehele werk zal ongeveer 6 weken in beslag nemen. In juli wordt het tweede schip de „Jala- veera" aan de werf verwacht voor het uitvoeren van eenzelfde verlenging. Hel schip is doorgesneden en het achterschip wordt uit dok 5 gesleept

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 8