PRETTIGE TOCHTEN VOOR ONZE OUD-WERKNEMERS (^NIEUWS 8 delijk ongeveer dezelfde dienst als het briefje ach ter de ruiten van uw huis: „Wij zijn met vakantie"; „Boodschappen enz. enz.". Sommige snuffelaars zijn u dankbaar voor de aanwijzing. Op de grote Leusderhei hebben wij onze jongens bezig gezien met hun ijzeren „kamelen": heuvel tje op, heuveltje af. De oud-werknemers, die zo'n halve eeuw geleden daar of elders hebben rondgesjouwd, zullen de ont zaglijke veranderingen in het militaire leven wel hebben geconstateerd. Foto 1 is een afbeelding van de voorbespreking. De busleiders luisterden aandachtig naar de in structies van de heer Van den Broek. Bij de orga nisatie kan n.l. praktisch niets aan het toeval wor den overgelaten. Alles komt op zo'n bespreking aan de orde en alleen het weer blijft uiteindelijk over als enig punt, waar zelfs de beste organisator machteloos tegenover staat. Al is de temperatuur dit jaar beslist nog niet aan de hoge kant, toch valt er doorgaans op een tocht in de junimaand bijzonder veel te genieten: de kleuren van weiden en bossen zijn nog op z n mooist. De dierenwereld leeft - vooral dit jaar - nog in een late lenteroes, terwijl de mens, hetzij vanuit een autobus, hetzij vanaf een boot door al dit schoons de zorgen van alle dag vergeet. Het ophalen en aan boord brengen van de passa giers, die met een boottocht waren begonnen, ver liep geheel volgens plan en op de verzamelplaats van de bussen (bij de Kralingse Plas) vertrokken de busreizigers precies op tijd. Bij zo'n groot aantal deelnemers komt het natuur lijk voor, dat er één of meer op het laatste moment verhinderd zijn de tocht mee te maken. Daarom vindt op de verzamelplaats een laatste controle plaats, zodat tenslotte het juiste aantal deelnemers bekend is. Dat men bij zo'n eindcontrole moet vaststellen, dat er één passagier teveel is, is echter een unicum. Dit gebeurde echter op 20 juni. In één der bussen bleek n.l. een vrouwelijke passagier te zitten, die niet op de lijst van de heer Van den Broek voorkwam. Deze informeerde bij bedoelde dame en wat bleek nu? Het grote toeval had hierin een rol gespeeld. WF-bus no. 2 moest te circa 8.15 uur passagiers opnemen in de Vlietlaan te Rotterdam. Van een ander reisgezelschap stond daar eveneens bus 2 ge reed om te circa 8.15 uur te vertrekken. Bedoelde passagiere stapte in de verkeerde bus 2 (WF) en arriveerde te pl.m. 9.30 uur op het verzamelpunt van de WF-bussen i.p.v. bij haar eigen gezelschap in Rotterdam-Zuid. Het was inmiddels te laat ge worden om daar heen te gaan. Wat nu te doen? In 1961 kon men nog in twee dagen onze oud- werknemers een prettige uitgaansdag bezorgen. Dit jaar moesten er echter 3 dagen worden vastgesteld om het nog steeds groeiende aantal te vervoeren. Niet minder dan 2100 reizigers(sters) zijn op 19, 20 en 21 juni een daagje uit geweest. Het schema van de reis was in principe gelijk aan dat van het vorige jaar: een bustocht via Rhenen naar Tiel en een boottocht van Tiel naar Rotterdam voor de ene helft en voor de andere helft de reis in omgekeerde vorm. Wederom was de wisselplaats dus Tiel. Voor de bustochten was een andere route gekozen, n.l. over de Leusderheide, waar wij talloze uitnodigingen tot fotograferen zagen staan: borden met „Verbo den te fotograferen" erop. Zo'n bord doet vermoe- ,,Een rokertjeAlstublieft!" V oorbcsprek'tng

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 10