Excursies juni-juli 17 IN MEMORIAM VJ jS) N I E U W S pen opbouwen tot wat zij nu is. Voor ons - de op het bedrijf, waar zij zo lang hebben gewerkt en blijvenden - is het zaak om zonder jullie toch ver- dat zij in die jaren zagen groeien en bloeien, der te gaan. En dit is geen gemakkelijke opgave. „Jullie gaan nu weg, maar van een echt afscheid Daarbij zullen wij jullie ervaring moeten missen." is geen sprake. Wij weten, dat jullie tot onze ge- De secretaris van de O.R. is ervan overtuigd, dat meenschap blijven behoren en daarom eindig ik niettegenstaande er materialistische gedachten be- niet alleen met de wens dat het u allen goed mag staan toch vele werknemers in hun hart trots zijn gaan, maar ook met: Tot ziens!" NATIONALE WEDSTRIJD IN MACHINESCHRIJVEN OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND De wedstrijden worden gehouden op zaterdag, 22 september 1962, in de Rotonde van de Houtrust- hallen te 's-Gravenhage. De ingang is links van het gebouw. De deelneemsters (mers) worden ingedeeld in twee groepen. Tot de eerste groep behoren degenen, die in Den Haag en omgeving wonen; tot de tweede groep zij, die hun woonplaats elders hebben. Duur van elke wedstrijd 30 minuten. De deelne mers krijgen vooraf 15 minuten gelegenheid om zich wat in te typen (zie reglement). Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd te fotograferen of te filmen. Vóór en na afloop van de wedstrijd mag wel gefotografeerd en gefilmd worden, dit in overleg met de wedstrijdleiding. De prijsuitreiking zal geschieden op zaterdag, 29 Dinsdag 12 juni. Arnhemse Schoolpers Federatie te Oosterbeek, 10 personen. Woensdag 13 juni. Nederlandse Bond van Leerkrachten bij het Nij verheidsonderwijs te Utrecht, 50 personen. Maandag 18 juni. Kantonalen Technikums Burgdorf/Schweiz, 28 personen. Dinsdag 19 juni. Openb. V.G.L.O. te Schiedam, 15 personen. Woensdag 20 juni. L.T.S. Vlaardingen, 81 personen. Donderdag 21 juni. Techn. School „Woerden en Omstreken" te Woerden, 44 personen. Woensdag 27 juni. Kantonales Technikum Biel/Schweiz, 12 perso nen. Vrijdag 29 juni. L.T.S. Hilversum, 51 personen. Adviseurs Deense Werkgeversverenigingen Ko penhagen, 5 personen. Dinsdag 3 juli. Huygens Lyceum, Den Haag, 90 personen. Donderdag 5 juli. L.T.S. Tiel, 2 groepen van 40 personen. september, des namiddags om 4 uur in de Rotonde. Voor de winnares of de winnaar van de wedstrijd staat de Babylon-wisselbeker ter beschikking; boven dien ontvangt zij (hij) een verkleind model daarvan, als mede een portable. Naast de waardevolle tweede en derde prijs worden nog andere fraaie prijzen beschikbaar gesteld; bo vendien ontvangen allen die een gemiddelde net tosnelheid bereiken van 350 aanslagen per minuut of meer een oorkonde. Een eervolle vermelding ontvangen zij wier snelheid ligt tussen 300 en 349 netto-aanslagen per minuut. Stichting Nationale Kampioenschappen in Machineschrijven Mauritskade 49 DEN HAAG 4-6-1962 H. BERGSMA (65 jaar), dok timmerman (oud-werknemer) circa 13 dienstjaren. 17-6-1962 B. P. P. SCHOLTEN (68 jaar) klinker (oud-werknemer) circa 32 dienstjaren. 20-6-1962 H. LAMMENS (87 jaar) draaier (oud-werknemer) circa 47 dienst jaren. 21-6-1962 G. de JONGH (83 jaar) draaier (oud-werknemer) circa 40 dienst jaren. 22-6-1962 A. VAN DER WAL (65 jaar) slijper (oud-werknemer) circa 21 dienstjaren. 26-6-1962 H.J. VAN BUYTENEN (75 jaar) boorder (oud-werknemer) circa 21 dienstjaren. 27-6-1962 J. C. H. D. WEENIG (78 jaar) el. monteur (oud-werknemer) circa 39 dienstjaren. Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere ge houden worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 19