OUD EN NIEUW U BENT PERSOONLIJK BELAST MET UW VEILIG WERKEN DICHT-BIJ-HUIS- VAKANTIETIPS (^|)NIEUWS 18 „Lasogen", oef, wat een ellende, wat een narigheid. „Nou, Meneer, u kunt beter een zoen krijgen van iemand van het zwakke geslacht, als u begrijpt wat wij bedoelen." Zo sprak een medewerker, die de narigheid van „lasogen" had meegemaakt. Zijn „lasogen" te voorkomen? „Ja zeker", zegt uw Victor, „heel eenvoudig". Ten eerste zijn er zeer goede brillen, waarvan het glas de ultraviolette stralen, die de lasogen veroorzaken, voor 100% keert. Ten tweede is het de taak van de lasser om zijn vlamboog zoveel mogelijk af te schermen. Het toezichthoudend personeel van de lassers kan hierbij zeker een handje helpen, door meer nog dan voorheen de lasser hierop te wijzen. Het is immers beter te voorkomen dan te genezen. Ten derde: Mocht u na uw werkzaamheden vermoeden, dat u „lasogen" zult krijgen, meldt u dan bij de Geneeskundige Dienst, misschien is dan nog te redden wat te redden valt. In de toekomst geen „lasogen" meer, hoopt uw Victor. Midden in de stad Schiedam zijn de schamele res ten te vinden van wat eens het Huis te Riviere of - later - Oud-Mathenesse was. Deze versterking werd gebouwd aan de toenmalige Schiemond. Deskundigen zeggen, dat het omstreeks in het midden van de 13e eeuw is gebouwd. Aan de hand van opgravingen om en nabij de res ten van het kasteel en met behulp van een oud schilderij, waarop het Huis in volle glorie staat afgebeeld, weet men hoe Oud-Mathenesse er een maal (vóór 1574) heeft uitgezien. De eerste bewoners, Aleidis van Avennes en haar man Jan van Avennes, hebben zich beijverd om in de nabijheid van de versterking een nederzetting te stichten. Het is bekend, dat er reeds in 1262 een kerk werd gebouwd. Op deze wijze ontstond dan de voorloper van de stad Schiedam. Zoals met vele kastelen het geval is geweest, werd tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten ook Oud- Mathenesse, zoals het langzamerhand werd ge noemd, zwaar beschadigd. Na restauratie hebben de Schiedamse burgers zelf in 1574 het kasteel gro tendeels vernietigd om de Spanjaarden te beletten het als versterking te gebruiken. Wij schreven hierboven over de schamele resten van een eenmaal trots oprijzend gebouw, maar des kundigen kunnen u vertellen, dat het nog niet te laat is om maatregelen te nemen het overschot uit de dertiende eeuw te consolideren. In dit korte artikel zullen onze Schiedamse perso neelsleden, die enigermate in de geschiedenis van hun stad belangstellen, niet veel nieuws aantref fen. Voor hen, die ergens anders wonen en tijdens hun zomertochtjes door Schiedam komen, loont het de moeite bij en om de bouwval een kijkje te nemen. Zeker wanneer de saneringsplannen in de oude binnenstad zijn uitgevoerd. Dan kan men zelf ervaren hoe van een historisch bouwwerk - gelegen te midden van onze moderne bouwmanifestaties - een bijzondere invloed kan uitgaan. Het confronteert ons in sterke mate met het begrip „vergankelijkheid in menselijke werken". Geen muur, al is die meer dan een meter dik, kan de invloed van de tijd op de duur weerstaan. Een maal zal ook een nageslacht van de nu levende ge neratie schamele resten aantreffen van onze „on verwoestbare" scheppingen. Dit kan nog even duren: Beton is sterk In Den Haag kunnen aquariumliefhebbers in de Kelderzaal van het Binnenhof de tentoonstelling Aqua-Hof 2 bezoeken. Tot en met 11 augustus is daar voor hen - maar ook voor niet aquariumbe- zitters - veel te zien en te bewonderen. De des betreffende circulaire zegt over de beoefenaars van deze hobby o.m.: De vrije zaterdag is voor hen geen probleem. Zij trekken erop uit, de vrije na tuur in, gewapend met schepnet en pot. In Wijk-bij-Duurstede (75 km van Rotterdam ver wijderd) wordt voor de 5e maal het jaarlijkse Klank- en Lichtspel opgevoerd. Wie daar in de omgeving is, zal er beslist goed aan doen, dit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 20