Toen zij jong waren KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING Willy Wilton-Fonds M.S. „GREBBEDIJK" WW NIEUWS 20 Op de hierbij afgedrukte foto ziet men de spelers van de niet meer bestaande voetbalclub Wesco. De naam is gevormd uit beginletters van de vroegere maatschappij naam: Wiltons Engineering (and) Slipway Company. Men kan er enkele personen op ontdekken, die nog bij de onderneming in dienst zijn, maar zij beoefe nen het voetbalspel sinds lang niet meer. De foto is namelijk ongeveer 40 jaar geleden genomen. Kent u er nog enkelen van? Insiders hebben ons verscheidene namen genoemd. Er valt wel enig verschil te constateren tussen het uiterlijk van toen en nu. Uit hen groeiden in de loop der jaren rustige en wijze mannen, die van hun vroegere hobby alleen het sportieve uiterlijk hebben overgehouden. Zij zitten nu rustig langs het lijntje en vinden de huidige voetballerij maar zó, zó Aan de heer P. L. Verlinde, beambte afdeling Be- drijfsboekhouding, is op 3 juli de Ere-medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, door de burgemeester van Schiedam, mr J. W. Peek, uitgereikt. Veertig jaar lang is de heer Verlinde lid van het Harmoniegezelschap O.B.K. te Schiedam, waarvan ongeveer 30 jaren als secretaris. In dit tijdsverloop heeft deze muziekminnaar zich bijzonder verdienstelijk gemaakt, niet alleen voor Ontvangsten: 1130,50 Schiedam 93,55 Rotterdam 35,55 Fijenoord 1259,60 totaal (opbrengst verkoop klein mate riaal) 17,85 ontvangen van N.N. zijn eigen vereniging, maar ook ten opzichte van de binding met andere Harmonie- en Fanfarege zelschappen in den lande in federatief verband. „Juist het feit, dat men een bepaalde hobby echt niet beoefent met het vooruitzicht daarvoor een be paalde erkenning of beloning te verkrijgen, doet de waarde van deze onderscheiding nog meer in het oog vallen. Ik was er wel even wat confuus van, want het kwam allemaal zo onverwacht," vertelde de heer Verlinde ons de volgende dag. Uitgaven: In de maand juni 1962 werd aan 68 leden van ons personeel in totaal 2.346,67 uitgekeerd. Op maandag, 23 juli, is het motorvrachtschip „Greb- bedijk" aan de N.V. N.A.S.M., Holland-Amerika Lijn te Rotterdam overgedragen. Op deze gebeurtenis ho pen wij in het volgende W.F.-Nieuws uitvoerig terug te komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 22