VERENIGING FOTOWEDSTRIJD 1962 25 Dameskoor Afdeling Hengelsport (jj|)NIEUWS De afdeling Fotografie van onze Personeelsvereniging heeft voor werk nemers van ons bedrijf een fotowedstrijd uitgeschreven. Er kunnen zwart-wit foto's en kleurendia's worden ingezonden tot een maximum van 3 stuks per inzender (zwart-wit foto's, minimum formaat 9 x 14 cm). Voor beide soorten worden drie prijzen uitgeloofd, bestaande uit waardebonnen of artikelen. Het onderwerp is „Vakantie" en dit in de meest uitgebreide en alge mene zin. De beoordeling zal geschieden door een jury, die is samengesteld uit amateur-fotografen. Over de einduitslag, die bindend is, kan geen correspondentie worden gevoerd. De ingezonden foto's moeten duidelijk zijn voorzien van: naam, adres en contr.- of adm.nummer van de inzender. De inzending sluit op 1 november 1962. De uitslag zal in het W.F. Nieuws worden bekendgemaakt. Voor de inzenders van kleurendia's zal op een nader te bepalen datum een projectie-avond worden gehouden. Leden van de afdeling Fotografie zijn van deelname aan deze wedstrijd uitgesloten. Inzending: In gesloten enveloppe aan: Redactie W. F. Nieuws, Perso neelsadministratie. Op de buitenzijde vermelden: Fotowedstrijd 1962. Ingezonden foto's en dia's worden uiterlijk anderhalve maand na de sluitingsdatum teruggezonden. Op 16 juni j.l. maakte het Dames koor haar traditionele jaarlijkse uitgaanstocht. De reis ging over Bodegraven, Loosdrecht, waar we de lunch gebruikten, naar Lands meer. In deze plaats moesten wij deelnemen aan een zangconcours. Dit was het eerste concours, waar aan we deelnamen. Als verplicht nummer zongen wij „De Slijper" van Hub. Cuypers. Het vrije nummer was Salve Regina" van prof. H. Andriessen. Helaas was onze dirigent, de heer J. W. Lith, door ziekte verhinderd en zijn plaatsvervanger, de heer Van Ree, leidde het koor. Groot was onze vreugde, toen bij het bekendmaken van de prijzen bleek, dat ons koor een eerste prijs had behaald. In feeststemming hebben we daar na de reis voortgezet, eerst naar Soestdijk, waar de thee gereed stond en vandaar langs prachtige wegen naar Lunteren. Daar heb ben we een prima warme maal tijd genuttigd. Na het diner bleven wij nog enige tijd gezellig samen, waarna de terugreis werd aanvaard. Het koor heeft weer een dag ge had, waaraan het met plezier zal terugdenken. Het Bestuur Op zaterdag, 23 juni, vond een 3-kamp plaats tussen de afdelingen Hengelsport, Biljarten en Kla verjas. Dit is de eerste onderlinge 3-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 27