Afdeling Schaken (^NIEUWS 26 kamp, die afdelingen van onze Personeelsvereniging organiseer den. Het Hoofdbestuur vond dit een goed idee en stelde een wis selbeker beschikbaar. De wedstrijd vond plaats in de Vlist onder de gemeente Haas trecht. Te 6.30 uur vertrokken de hengelaars met een bus vanaf het Clubgebouw. Het weer werkte mee en dit beïnvloedde de goede stemming. Na de koffie ontvingen de deel nemers hun lotingsnummer en op getogen ging men naar de water kant om - zo mogelijk - er een paar op de kant te slingeren. De vangst viel echter tegen. Men had verwacht, dat de Vlist-vissen met open bek op de hengelaars lagen te wachten, maar dit was niet zo. Men veronderstelde dan ook, dat de bewoners van die streek de vissen met oude aardappelen had den vol gevoerd. Er werd dus wel gevist, maarachter het net. Toen de controleur S. de Prez kwam vertellen, dat er één van de hengelaars een enorme vis had gevangen, werd het spannend. Later bleek het een namaak-zalm te zijn. Toch had deze heer het geluk twee vissen te vangen, waar van er helaas een werd afgekeurd, maar de andere woog 110 gram. De totaal uitslag luidde als volgt: Afd. Hengelsport 7 visjes, totaal gewicht 796 gram. Afd. Klaverjas 3 stuks, totaal gewicht 550 gram. Afd. Biljart 1 vis van 52 gram. Bij iedere afdeling was er ook nog een kampioen of in visserstaal: De held van de dag. Bij de afde ling Hengelsport was dit W. Vonk, bij de Klaverjassers W. de Broeder en bij de Biljarters W. Bams. Het is een prettige concoursdag geweest en nu wacht men op de dag, waarop de strijd op het groene laken moet worden uit gevochten en om daarna te laten zien, dat de hengelaars naast- goed hengelen ook goed kaarten kunnen. Om 4 uur 's middags werd de terugtocht aanvaard. Van een der deelnemers aan het Hengelconcours, waaraan de afdelingen HengelsportBiljart en Klaverjas deelnamen, ontvingen wij onderstaande dichterlijke verslaggeving: Petrus die viste en ving netten vol, Maar de hengelaars van W.F. die doen het voor de lol, Die laten je hengelen in water zonder vis, Het leek een biljart waar geen laken op is. Er waren er ook met voer in hun tas, Dit waren hier maar klavers, maar zonder jas. Wij hadden geluk met het weer, dat was goed. Zo visten wij vier uur met geduld en met moed, Totdat een hoorn het einde vermeldde En de controle de visvangst natelde. Het waren er negen, haast niet te geloven. Die kwamen op de schaal de honderd gram net te boven. Ook het hoofdbestuur deed zonder mededingen mee En een van de heren, die ving er zelfs twee. De een was van vis en de ander van hout, Hij won er niets mee, maar dat liet mijnheer koud. De prijzen, die werden officieel uitgedeeld. Trots alles had niemand zich die dag verveeld, De organisatie was goed, en de sfeer die was best En het hoofdbestuur zorgde voor de drank en de rest. Een biljarter Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van ons medebestuurslid, de heer J. Delsman. Wij verliezen in hem een trouw lid en een goed kameraad, die steeds in onze herinnering zal blij ven. 'Wij wensen zijn vrouw, kinderen en andere familie leden sterkte toe bij dit grote verlies. Namens de afdeling Klaverjas Het Bestuur September 1962! Een zeer belangrijke maand voor alle schaakliefhebbers. Wie op maandag, 3 september a.s-, des avonds om 8 uur aanwezig is in ons Clubgebouw op de Werf Schiedam, zal daar de heer H. den Uyl gereed vinden om een si multaan wedstrijd te spelen tegen alle leden, die deze strijd aan durven. Het schaakgenie van de heer Den Uyl kennend, zal dit voor de deelnemers een zware dobber worden; maar wij zijn toch niet bang, eventueel ook voor een verloren partij 10 September 1962, weer een ge denkwaardige avond Onze jaarlijkse ledenvergadering

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 28