DOK 5 Orgaan van en voor het personeel van Wilton-Fijenoord Schiedam 1 (^NIEUWS Het einde van de belangrijke verbouwingen aan bovengenoemd dok is in zicht. Het dok ligt weer op zijn definitieve plaats, nadat de haven ter plaat se op de gewenste diepte is uitgebaggerd. Zeer binnenkort zal het dok weer in dienst worden gesteld, zodat hiermede de totale dokcapaciteit van de werf opnieuw belangrijk verbeterd zal zijn. De werkzaamheden aan dit dok zijn niet zo spec taculair geweest als indertijd het herstel van dok 4, en wat de grootte van het dok betreft, zinkt dit in het niet als het vergeleken wordt met het 130.000 tons dok No. 8, waaraan in het voormalige Sterrebos werd begonnen. Dok 5 zal na de verbouwing toch zeker, evenals onze dokken 6 en 7, in staat zijn minstens 90 van de momenteel varende schepen op te nemen. Tank schepen tot 36.000 ton laadvermogen zullen in dit dok opgenomen kunnen worden, evenals passa giersschepen met afmetingen gelijk aan de „Sta tendam" van de Holland-Amerika Lijn. Het bouwen van de nieuwe sectie, waarmede het dok verlengd is, heeft geen grote moeilijkheden opgeleverd, maar het losmaken van de twee be staande delen, waaruit het oorspronkelijke dok be stond en het aanbrengen van de nieuwe sectie tus sen deze bestaande delen heeft ons oorspronkelijk wel voor problemen gesteld. Hoe moest de onder waterverbinding tot stand worden gebracht, zonder dat het gehele dok drooggezet zou worden Wel is nog de mogelijkheid onder ogen gezien het dok op een andere werf in een gegraven dok op te nemen, maar hiervoor zou het nodig geweest zijn alle uitstekende delen, zoals berghouten (over de gehele lengte) en de voormalige kettingkluizen, waarmede vroeger het dok aan zware ankerkettin gen gemeerd heeft gelegen en die zich nog steeds aan de ponton onder water bevinden, te verwijde ren. De berghouten zouden dan later weer aange bracht moeten worden. De kosten hiervoor, alsmede de kosten voor dokhuur, waren bovendien buiten gewoon hoog. Ook is gedacht de afzonderlijke delen van het be staande dok zodanig te ballasten, dat de verbin- dingsvlakken (op de helft van het dok) nagenoeg boven water zouden komen, zodat de koppelbout-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 3