3 (^NIEUWS men. Hier zijn de koppelboutgaten in de genoemde flens geboord en daarna zijn de gaten op de flens van het tegenoverliggende einde van de sectie op zeer nauwkeurige wijze overgenomen en ook deze gaten zijn toen geboord. Na het aanbrengen van een 10 mm dikke rubber strip op de flenzen, uiteraard voorzien van gaten voor de koppelbouten, is de nieuwe sectie definitief tussen de beide bestaande dokgedeelten aangebracht en vastgezet. Dit gaf geen moeilijkheden, evenmin het verbinden van de zijkasten van de nieuwe sec tie aan de bestaande. Het is wel gebleken, dat de nieuwe sectie, welke door de afdeling Nieuwbouw in het bouwdok van tekening is vervaardigd, zeer nauwkeurig paste aan de bestaande dokgedeelten. Aan de rivierzijde van het dok is verder nog een eveneens door de afd. Nieuwbouw vervaardigd bordes aangebracht, geheel gelijk aan het reeds eer der aangebrachte bordes aan de landzijde. Het losmaken van de beide bestaande dokgedeelten en het aanbrengen van de nieuwe sectie en het bordes, is door de afdeling reparatie uitgevoerd. De hoofdafmetingen van het dok zijn na de ver bouwing als volgt geworden, waarbij de oorspron kelijke afmetingen tussen haakjes zijn aangegeven: Grootste lengte: 195.44 m (155.84 m) Lengte over kielblokken: 194.30 m (154.70 m) Grootste breedte: 40.14 m (ongewijzigd) Hoogte ponton hart dok: 5.m (ongewijzigd) Hoogte zijkasten boven ponton: 12.m (ongewijzigd) Breedte tussen binnen kant zijkasten: 30.65 m (ongewijzigd) Breedte tussen binnen kant berghouten: 30.65 m (ongewijzigd) Diepgang, bij gezonken dok, boven kielblokken: 8.23 m Eigen gewicht: 9900 ton (8700 ton) Waterverplaatsing bij een uitwatering van 0,25 m: 34400 ton (29900 ton) Hefvermogen: 24500 ton (21200 ton) Dit hefvermogen is van belang voor het uit het water lichten van passagiersschepen. Het eigen gewicht van ledige tankschepen is in verhouding tot dat van passagiersschepen van dezelfde lengte en breedte veel geringer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 5