(^NIEUWS 6 Zeesleephoot ..Schelde" met de Potosé Met deze reizen werd een wereldrecord gevestigd en de prestaties van onze zeeslepers hebben in het buitenland een bijzonder goede indruk gemaakt, zoals mag blijken uit hetgeen in de Lloyd's List van vrijdag, 15 mei 1908, werd gepubliceerd: OPMERKELIJKE SLEEPREIS „Vorige Zondag kwamen de beide zeesleepboten „Schelde" en „Thames" van de Internationale Sleepdienst Mij, respectievelijk met de baggermolen „Shanghai" en de zuiger „Canton" op sleeptouw te Shanghai aan. De totale afstand afgelegd van Amsterdam tot de haven van bestemming, bedraagt 10.500 zeemijlen. Tezamen met de reis met de baggermolens „Rhe- nania" en „Colonia" door dezelfde sleepboten, be draagt de totale afstand door deze twee vaartuigen afgelegd met nagenoeg niet zeewaardige vaartuigen op sleeptouw, 42.800 zeemijlen in een tijdsbestek van elf maanden. D.w.z. slechts 400 mijl minder dan tweemaal de omtrek van de aarde ter plaatse van de equator. Het valt te betwijfelen of ooit een andere zeesle per een dergelijke prestatie heeft verricht. Op de waarde van deze verrichting van beide sleep boten en van hun kundige gezagvoerders en beman ningen moet des te meer nadruk gelegd worden vanwege het feit, dat door geen van de vier ge sleepte baggervaartuigen een cent schade werd ge leden. Zonder twijfel zullen de zojuist aangekomen „Shanghai" en „Canton" binnen een week hun ka meraden, die in de herfst van vorig jaar het verre Oosten bereikten, gaan bijstaan in het verrichten van de werkzaamheden in de Shanghai-rivier. Er behoeft nauwelijks aan toegevoegd te worden, dat deze opmerkelijke verrichtingen zo voorspoedig konden verlopen door de voortdurende zorg van de zijde van hen, die de leiding hadden en dat een grote dosis voorbereiding moest worden verricht, voordat de reis kon worden uitgevoerd. De Internationale Sleepdienst Mij. heeft reden om trots te zijn op het werk, dat zij heeft verricht". Na deze prestatie, die jaren lang niet werd over troffen, deden de boten het wat kalmer aan en sleepten zij lichters, sloopschepen en andere vaar tuigen over kortere afstanden zonder dat noemens waardige schade aan de gesleepte objecten werd veroorzaakt. In 1908 verloor de „Schelde" echter haar sleep. Het beschadigde stoomschip „Kylerona" moest van Trondheim in Noorwegen naar Sunderland worden overgebracht. De noodreparaties, die aan het schip waren ver richt, begaven het gedurende de overtocht. De „Kylerona" sloeg lek en zonk. Een jaar later sleepte de „Thames" een klein dok van Barrow naar Burutu, in 1912 twee dokken van Flensburg naar Hamburg en het dok Soerabaja I van Greenock door het Suezkanaal naar Soerabaja. Het was de eerste keer, dat een particuliere sleep boot een particulier dok door dit kanaal sleepte. Voordien werd dit gedeelte van het transport door de Suezkanaal Mij. verzorgd. Vanaf het vertrek uit Schotland op 9 juli 1912 tot de aankomst te Soerabaja op 19 november d.a.v. werd 9025 mijl afgelegd en gebunkerd te Malta, Port Said, Aden, Colombo en Sabang. De tweede zeesleepboot, geheel door Wilton ge bouwd, was de „Donau". In 1910 werd deze slechts 239 BRT grote zeesleper opgeleverd. Vergeleken met de 1000 tot 1200 IPK van „Schelde" en „Tha mes" was het vermogen van 600 IPK niet groot. De hoogste snelheid, die bereikt kon worden was een mijl minder dan die van haar grotere zusters. Toch deed deze Benjamin niet onder voor de rest van de sleepbootfamilie van de Internationale. In 1912 sleepte zij gezamenlijk met de „Schelde" tweemaal een 10.000 tons dok van Flensburg naar Hamburg. Aan het transport van ons dok 4 van Hamburg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 8