7 (^NIEUWS Van boven naar beneden: Zeesleepboot „Thames" Zeesleepboot Donau Zeesleepboot „Donau" op de dwarshelling van werf Rotterdam Foto's: Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf naar Schiedam, na de eerste wereld oorlog, nam de „Donau" dapper deel. Na de fusie tussen L. Smit Co. en de Internationale Sleepdienst Mij. was de „Donau" in 1924 de eerste boot die de Blauwe Wimpel kreeg voor het grootste aantal in een jaar afgelegde mijlen; twee jaar later stond de kleine boot weer aan de top. Voor een sleepboot, die aanmerke lijk kleiner was dan het type, dat ge woonlijk voor lange reizen werd ge bruikt, was dit een prachtige presta tie. In 1933 maakte de boot nog een zo genaamde dokreis in gezelschap van de „Noordzee"; een klein dok werd toen gesleept van Cadiz naar Passa ges. De „Schelde" heeft niet lang onder Nederlandse vlag gevaren. Reeds in 1915 werd het schip naar Zweden verkocht. Ook van de „Thames" wapperde de nationale driekleur maar vrij kort. Gedurende de eerste wereldoorlog convoyeerde zij in dienst van de Holland-Amerika Lijn schepen van Rotterdam naar de Doggersbank. Op 4 november 1918 is deze mooie tweepijper in de haven van Monte video gekapseisd en gezonken. De „Donau" heeft de tweede we reldoorlog buiten Nederland in Britse dienst te Freetown doorge bracht. Het schip is behouden in Nederland teruggekeerd en in 1946 gesloopt. A. v. D.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 9