AFSCHEID VAN DE HEER H. C. VAN WIJNGAARDEN VERKEERSTIP VAN DE A.N.W.B. WEL OF GEEN LICHT 13 NIEUWS In de ochtend van de 17e september hebben de vol tallige directie en de heren J. P. de Haan en ir F. F. Mattern officieel afscheid genomen van de heer H. C. van Wijngaarden, chef Tekenkamer Wtb., die wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd het bedrijf ging verlaten. De scheidende was vergezeld van zijn echtgenote. In de middaguren kwamen verscheidene verte genwoordigers uit zakenkringen de vertrekkende functionaris de hand drukken ten afscheid. Daarbij werden als stoffelijke blijken van waardering di verse geschenken overhandigd. Vele gesprekken tussen de heer Van Wijngaarden en hen die afscheid van hem namen, bewezen wel dat „zaken" en „vriendschap" twee begrippen zijn, die zeer goed kunnen samengaan. Vervolgens was de beurt aan de personeelsleden met wie de heer Van Wijngaarden in zijn 36-jarige dienstperiode heeft samengewerkt. Namens hen sprak de heer J. Lammers enkele af scheidswoorden en bood het personeelsgeschenk aan, dat tot dit moment zorgvuldig afgedekt op een tafel stond te wachten. Spreker hoopte dat de scheidende dit cadeau, een Doe-het-zelf-set, nog vele jaren met plezier zal mogen hanteren. De heer Van Wijngaarden dankte allen voor de vriendschap en de prettige samenwerking en voor de bewijzen van belangstelling. Hij zal aan deze dag met veel dankbaarheid terugdenken. „Uit het geschenk kan ik wel begrijpen, dat er contact vooraf is geweest met iemand die heel goed wist, wat ik gaarne zou willen bezitten. Hoe zou u dit anders zo goed weten? Ik dank u allen hartelijk voor dit nuttige en fraaie geschenk", aldus de scheidende functionaris. Bij avond behoeft door een stil staand voertuig op de rijbaan binnen de bebouwde kom geen verlichting te worden gevoerd, wanneer dit voertuig zich in zijn geheel binnen een afstand van 30 meter van een brandende straatlantaarn bevindt welke het voertuig direct verlicht. Maar ook al is de wagen zodanig geparkeerd, dat aan alle ivette- lijke eisen is voldaan, kan het voorkomen dat deze door het overige verkeer slecht kan wor- den gezien; de eigenaar blijft dan toch strafbaar. De ANWB geeft tl de raad de zichtbaarheid van uw geparkeerde wagen te verhogen door reflecterende strips aan te brengen. Wit aan de voorzijde en rood aan de achterkant van de wagen. Over tuig u zelf of de lantaarn waar onder u uw wagen 's nachts laat staan inderdaad de gehele nacht blijft branden. Vaak wordt te middernacht n.l. een groot deel van de openbare ver lichting uitgeschakeld. verhcntmg Verplicht Rood reficctcrcndt Strip» op OCtll*rbump«> ^LANTAARN Verlichting niet verpli.ch.t Verlichting verplicht S83Q9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 17